Now Reading:
Prezentiran prošlogodišnji rad Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Kolar: Naša županija ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu vrstu nasilja i to pokazujemo iz dana u dan!
Full Article 10 minutes read

Prezentiran prošlogodišnji rad Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Kolar: Naša županija ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu vrstu nasilja i to pokazujemo iz dana u dan!

Nasilje je radnja koju uglavnom rade kukavice, a Krapinsko-zagorska županija je županija koja ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu vrstu nasilja, obiteljskog, vršnjačkog i to pokazujemo iz dana u dan, izjavio je u ponedjeljak župan Željko Kolar na predstavljanju prošlogodišnjih rezultata rada Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, odnosno sigurne kuće Krapinsko-zagorske županije.

Uoči prezentacije, zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je Dom za nasilje u obitelji Novi Početak najmlađa ustanova kojoj je Krapinsko-zagorska županija osnivač.

-Počela je s radom 2020. godine i njenim radom zapravo zaokružena je jedna velika skupina aktivnosti i podrške za žrtve obiteljskog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Od 2012. godine djeluje naš SOS telefon, od 2017. savjetovalište a od 2020 i rad naše Sigurne kuće – rekla je Petek te dodala kako u Sigurnoj kući svoje sigurno mjesto imaju sve žene obiteljskog nasilja.

Petek je ujedno zahvalila svima zaposlenima u Sigurnoj kući koji vrlo stručno i s puno entuzijazma i truda vrlo kvalitetno vode Dom za žrtve obiteljskog nasilja.

-To je posao koji nije samo zanimanje, nego je posao koji zapravo radite 24 sata dnevno i trebate uvijek biti na raspolaganju za nepredvidive situacije. Dom za žrtve nasilja Novi početak nije samo ustanova koja skrbi o smještaju žrtvama obiteljskog nasilja, već je i ustanova koja provodi vrlo širok niz preventivnih aktivnosti koje se prije svega odnose na informiranje zajednice, senzibilizaciju zajednice, edukaciju stručne javnosti. Želimo poručiti, prije svega žrtvama obiteljskog nasilja, a to je da u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji imaju zaokruženi sustav podrške, ali isto tako i podršku za novi početak. Nasilje treba prijavljivati i na nasilje treba reagirati – poručila je zamjenica Petek te dodala kako zajednici, široj i stručnoj, treba poručiti da se nasilje tiče svih nas, da se o nasilju treba informirati, da se treba educirati na koji način i kako ga pri javiti.

-Sve te aktivnosti koje provodi naš Dom za žrtve nasilja zapravo kreću ka cilju da Krapinsko-zagorska županija bude županija koja zaista ima nultu stopu nasilja u obitelji – rekla je zamjenica.

Škreblin: Sve su usluge za korisnike besplatne

Rad Doma Novi početak predstavila je zamjenica ravnateljice Ana Škreblin.

-U domu pružamo siguran smještaj žrtvama nasilja u obitelji, a taj smještaj se može ostvariti posredstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili temeljem zahtjeva policije. Usluga smještaja omogućava se u trajanju do šest mjeseci, odnosno iznimno do godinu dana, što je određeno Zakonom o socijalnoj skrbi. Naš kapacitet je tijekom prošle godine iznosio osam korisnika istovremeno, što uključuje odrasle osobe i djecu, a za naše korisnike osiguravamo stanovanje i osnovne životne potrebe, te savjetodavnu stručnu pomoć i podršku. Ono što je važno naglasiti je da su sve naše usluge za korisnike besplatne – kazala je Škreblin.

Prezentirajući statističke podatke, istaknula je da su lani imali 22 upita za smještajem kojima je tražen smještaj za ukupno 67 osoba. Od toga su realizirana tri hitna smještaja za tri korisnice i šestero djece, dok je za dvije korisnice i petero djece smještaj nastavljen iz 2022. godine. Prema tome, u prošloj godini je smještaj omogućen za ukupno16-ero korisnika, od čega je bilo pet žena i 11-ero djece.

Najveći broj korisnika, njih šest, bio je s područja Krapinsko-zagorske županije, po četiri korisnika imali smo s područja Grada Zagreba i Međimurske županije, dok su dva korisnika bila s područja Varaždinske županije.

-Što se tiče obilježja doživljenog nasilja u situacijama naših korisnica, u najvećoj mjeri počinitelji nasilja su bili romantični partneri, iako je bilo počinitelja i među drugim članovima obitelji, a većina korisnica je zapravo nasilje prijavila prvi put prilikom smještaja u Dom. S našim korisnicima na smještaju provodimo stručni savjetodavni rad koji uključuje različita područja, kao što je prevladavanje traumatskih iskustava, prilagodba na život u domu, učenje raznih vještina i kapaciteta, informiranje o pravima i tako dalje. Ono što mi je važno je istaknuti da je taj stručni rad uvijek individualiziran, odnosno prilagođen je specifičnim potrebama svakog korisnika i ciljevima koje ima za sebe, provodi se u individualnom i grupnom obliku, a naglasak u radu je na njihovom osnaživanju, kako bi bili spremni za budući život bez nasilja – istaknula je Škreblin.

Dodala je da je rad Doma u prošloj godini financirala Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 14.542 eura, a temeljem projekta iz Europskog socijalnog fonda projekta Novi početak, ostvareno je financiranje u iznosu od 140.523 eura. Od strane našeg nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ostvareno je financiranje u iznosu od 2.200 eura, što se odnosi na pomoć pružateljima socijalnih usluga kroz sufinanciranje troškova energenata i na sredstva za nabavu menstrualnih i higijenskih potrepština. Osim toga, ostvarena je i donacija od 400 eura, a ukupno su svi rashodi poslovanja iznosili 157.666 eura.

-Cijelu našu proteklu godinu obilježio je projekt Novih početak čiji nositelj je bila Krapinsko-zagorska županija, dok su dom Novi početak i Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Krapina bili partneri na projektu. Vrijednost samog projekta bila je 1,9 milijuna eura, od čega su sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1,5 milijuna eura, dok je Krapinsko-zagorska županija osigurala 0,4 milijuna eura. Ono što je ovim projektom zapravo napravljeno i postignuto je da je na području naše županije uspostavljen je sveobuhvatan i cjelovit sustav podrške žrtvama obiteljskog nasilja na zaista zavidnoj razini – kazala je zamjenica ravnateljice.

Istaknula je i važnost činjenice da je Krapinsko-zagorska županija prepoznala da žrtve nasilja i dalje imaju potrebu za konkretnim oblicima pomoći nakon što napuste sklonište. Naime, korisnici su nakon izlaska iz skloništa imali mogućnost još dodatnih šest mjeseci koristiti stan u najmu, pri čemu su osigurani troškovi najma, režijski troškovi i troškovi životnih potreba.

-Što se tiče planiranih aktivnosti u 2024. godini, dom Novi početak nastavlja s pružanjem usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji, a ono što je novost je da smo se početkom ove godine preselili na trajnu lokaciju, u objekt koji je dograđen, izgrađen i opremljen u sklopu projekta Novi početak. Ono što mogu istaknuti je da na novoj lokaciji djelujemo u povećanom obliku koji umjesto dosadašnjih osam, sada iznosi 15 korisnika. Također, Novi prostor je suvremeno opremljen i u potpunosti prilagođen te imamo mogućnost smještaja osoba s invaliditetom i žrtava nasilja muškog spola, po čemu smo među rijetkim sigurnim kućama u Republici Hrvatskoj koje imaju takvu mogućnost – rekla je Škreblin.

Kolar. Nasilje je radnja koju uglavnom rade kukavice

Nakon prezentacije župan Kolar koji je istaknuo da zaposlenici Doma rade 365 dana u godini, 24 sata dnevno, kako bi bili na raspolaganju žrtvama obiteljskog nasilja.

-Nasilje je radnja koju uglavnom rade kukavice, Krapinsko-zagorska županija je županija koja ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu vrstu nasilja, obiteljskog nasilja, vršnjačkog i to pokazujemo iz dana u dan. S našim akcijama, edukacijama skrećemo pozornost na nešto što se stalno događa oko nas, a s ovim projektom sigurne kuće koja je sada na trajnoj lokaciji, na novo uređena, omogućujemo mnogim ženama jer se u 99,99 posto slučajeva radi o ženama koje trpe nasilje, da ih ohrabrimo da se odluče prijaviti nasilnika s punom odgovornošću s naše strane da smo učinili apsolutno sve da im osiguramo siguran smještaj, adekvatan smještaj, nastavak školovanja za njihovu djecu, njima pomoć oko pronalaženja posla i svega onoga što ljudi koje je zadesila takva sudbina trebaju – rekao je župan.

Podsjetio je da je 15. srpnja 2000. godine Županijska skupština donijela odluku o formiranju ove ustanove, 7. prosinca ona je počela raditi na privremenoj lokaciji, a sva sredstava za uređenje te privremen lokacije osigurala je Krapinsko zagorska županija i čitavu 2021. godinu sama je financirala rad Doma.

-Nakon toga se uključilo resorno ministarstvo, a od ove godine smo se preselili na novu lokaciju, povećali kapacitet s osam na 15 i to će raditi sve jedinice lokalne samouprave. Šaljemo poruku da smo apsolutno svij svjesni problema koji je oko nas, da smo svi svjesni činjenice da treba djelovati. I to je puno važnije od ukupnog iznosa novca koji je potreban za rad kuće – rekao je Kolar.

Istaknuo je da novo okruženje za žrtve nasilja mora biti takvo da im, prije svega, daje osjećaj sigurnosti, a nakon toga da se mogu s njim na neki način poistovjetiti i da se polagano pripremaju za novi početak života koji ih čeka.

-Htio bi spomenuti još neke ljude, prije svega, Martinu Gregurović Šanjug, resornu pročelnicu upravnog odjela i njezine djelatnike koji su odradili i rade jedan sjajan posao zajedno s djelatnicima doma. Tu je Ivana Šalković iz Zare, koja je zajedno s Martinom bila nositeljica ovog projekta i naravno druge kolegice u Zari, ali njih dvije su bile ključne, i naravno naša javna nabava bez koje se ne može nijedan projekt provesti. Kad gledate ukupno da je to 1,9 milijuna ura, onda vidite da se radi o velikoj investiciji – kazao je Kolar.

Podsjetio je i na akciju I tebe se tiče akcija koja još uvijek traje i koja je bila zamišljena da se napravi jednokratno u gradu Krapini, ali dosad je obišla više od dvije trećine općina i gradova na području Krapinsko-zagorske županije, a do ljeta će ih obići sve.

-Mi ćemo nastaviti sa sličnim akcijama i kroz rad samog Centra, edukacije, tribine, rad s djecom jer ovo je problem koji traje i s njim se treba i trajno boriti. Vi znate da smo proglasili našu županiju sigurnim mjestom za žene, nismo to napravili deklarativno, to je napravilo ponovno preko pola jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije, a ja sam uvjeren da će ovu godinu to napraviti svi. Ono što je ključno da svi u proračunu, kako Krapinsko-zagorska županija tako ostale jedinice lokalne samouprave, imaju i stavku sigurnog mjesta za žene, gdje ćemo s preventivnim akcijama, edukacijama, činjenjem stvarati, ponovno ću reći, da smo županija s nultom stopom tolerancije prema svakoj vrsti nasilja – naglasio je župan.

Pozvao je medije da snažno podrže ovaj projekt, kako bi svi zajedno poslali snažnu poruku oko stava i civilizacijskog dosega koji bi u 21. stoljeću trebao biti, a vezan je za borbu protiv nasilja i nultu toleranciju nad nasiljem.

-Vjerujem da ćemo svi zajedno ove neugodne brojke smanjiti na što je moguću manju mjeru. S tim da vidite da ovdje ima štićenika iz Zagrebačke županije, iz Varaždinske i Međimurske županije, a sad kad smo povećali kapacitete, vjerojatno će to, nažalost, biti i iz nekih drugih krajeva – zaključio je Kolar.

a.kučić/sjever.hr
19.02.2024.

Input your search keywords and press Enter.