Now Reading:
Županijska skupština Zagrebačke županije održala sjednicu! Županija će s 1,6 milijuna eura sanirati gubitke tri zdravstvene ustanove
Full Article 4 minutes read

Županijska skupština Zagrebačke županije održala sjednicu! Županija će s 1,6 milijuna eura sanirati gubitke tri zdravstvene ustanove

Održana je sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije u sklopu koje su predložene i usvojene vrlo važne odluke koje se tiču područja Zagrebačke županije.

Donesena je odluka kako će Zagrebačka županija s 1,6 milijuna eura sanirati gubitke tri zdravstvene ustanove kojima je osnivač, a to su Dom zdravlja Zagrebačke županije s gotovo 900 tisuća eura, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije s 414 tisuća eura i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan s 281 tisućom eura.

Kao najznačajniji uzroci gubitaka označeni su smanjeni prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nedovoljan broj priznatih timova hitne medicine, nedostatak zdravstvenog kadra koji rezultira porastom rashoda za prekovremeni rad, porast cijene energenata, posebice goriva te lijekova i potrošnog materijala.

Kako bi ispunila jedan od preduvjeta za prijavu projekta izgradnje nove osnovne škole i sportske dvorane u Dugom Selu za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Zagrebačka županija s Gradom Dugo Selo sklopit će ugovor o darovanju nekretnine na kojoj će se buduća škola graditi. Riječ je o preko 15 tisuća kvadratnih metara procijenjene vrijednosti 399 tisuća eura, a koje Grad daruje Županiji.

Za europski projekt Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu vrijedan 15 milijuna eura potrebno je osigurati sredstva, stoga je danas članovima Skupštine prezentirano Izvješće o provedbi projekta s procjenom potrebnog sufinanciranja za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Tako bi Zagrebačka županija za spomenuto petogodišnje razdoblje trebala osigurati ukupno 3,3 milijuna eura, ali je plan sredstva osigurati i iz drugih izvora.

Na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije donesena je odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u kojem će se prostorna planska rješenja uskladiti s propisima iz područja energetike vezana uz korištenje obnovljivih izvora energije i gospodarenja energetskim mineralnim sirovinama.

S ciljem unapređenja turističke ponude razmotrit će se mogućnost povećanja turističkih kapaciteta, te će se prostorna planska rješenja uskladiti sa zahtjevima i mišljenima nadležnih ministarstava, javnopravnih tijela te JLS. Donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica koja obuhvaća naselja grada Dugog Sela te općine Rugvica.

Županijskoj skupštini izvješće je podnijelo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Ukupna šteta od prirodnih nepogoda (tuča, suša) za područje Zagrebačke županije, temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, iznosi 170 885 905,75 kuna. Vlada RH odobrila je pomoć općinama Krašić i Žumberak za sanaciju štete na poljoprivredi nastale uslijed tuče u iznosu od 450.000 kn, za sanaciju nerazvrstanih cesta 40.000 kn te sanaciju obiteljskih zgrada i društvene infrastrukture u iznosu 397.800 kn.

Na sjednici su doneseni programi zaštite okoliša te zaštite zraka za period do 2025. godine, procjena rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije, izvješće o stanju zaštite od požara, kao i Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2022. godine.

Na dnevnom redu našla su se i izvješća o radu Savjeta mladih, Koordinacije za ljudska prava, Savjeta za socijalnu skrb, Savjeta za zdravlje te Povjerenstva za zaštitu pacijenata.

MNOŠTVO PITANJA NA AKTUALNOM SATU

Za vrijeme aktualnog sata vijećnike je zanimalo kada će se pustiti u promet nadvožnjak u Dugom Selu, hoće li Županija dati podršku revitalizaciji „Kumrovečke pruge“, kada će biti završena rekonstrukcija Krapinske ulice u Jablanovcu te u kojoj je fazi projekt Integrirani prijevoz.

Zanimalo ih je kako će novi zakon o obnovi utjecati na javne pozive Zagrebačke županije vezane uz obnovu zgrada javne namjene i financiranje troškova priključenja na postojeći vodoopskrbni sustav, kao i u kojoj su fazi sanacije klizišta za koje je Zagrebačka županija sredstava osigurala iz Fonda solidarnosti EU.

Vijećnike je također zanimalo kada će biti raspisani javni pozivi za sufinanciranje projekata gradova i općina, u kojoj je fazi priprema projekata energetske obnove škola i ispostava Doma zdravlja te u kojoj je fazi uvođenje mobilnih ljekarni te financiranje specijalizacija.

Ostala vijećnička pitanja odnosila su se na rad odbora Županijske skupštine, reviziju dodjele stipendija, organizaciju školske prehrane, financiranje vrhunskih sportaša, poslovanje tvrtke Županijske ceste Zagrebačke županije, uređenje fizikalne terapije u Samoboru, provedeni upravni nadzor itd.

sjever.hr
14.03.2023.

Input your search keywords and press Enter.

Prijavite se za primanje prvih

regionalnih digitalnih novina

Uspješno ste se prijavili!

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim pokušajte ponovno.

Slanjem podataka suglasni ste s Uvjetima korištenja, specifičnim svrhama korištenja i vašim pravima.