Now Reading:
Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) odobren projekt od čak 23,7 milijuna kuna
Full Article 3 minutes read

Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) odobren projekt od čak 23,7 milijuna kuna

martinčević

Škole, vrtići, vatrogasna društva, zdravstvene ustanove, općine, gradovi i sva druga javnopravna tijela mogu dobiti potpuno besplatnu savjetodavnu i stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) pri pripremi i provedbi EU projekata.

Besplatna podrška omogućena je zahvaljujući tome što je JURA-i odobren projekt „Suradnja za razvoj“ vrijedan čak 23,7 milijuna kuna, od čega se 85 posto ili 20,1 milijun kuna financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj – rekao je ravnatelja JURA-e Krunoslav Blaži na Info danu „Uspostava organizacijskih okvira za uspješnu provedbu EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini“ u četvrtak, 9. svibnja, u Županijskoj palači u Varaždinu.

Info dan je održan u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“, kao i u sklopu obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, a s ciljem da se svi sadašnji i budući korisnici EU projekata upoznaju s mogućnostima suradnje i aktualnostima.

Varaždinska županija je nastavila s obilježavanjem Europskog tjedna jer smatramo da građane treba još više i bolje informirati o njihovim pravima i obvezama u različitim aspektima njihovog života i rada. Posebno ih želimo informirati o benefitima ulaska Republike Hrvatske u EU. Naime, Varaždinska županija danas ima 740 milijuna kuna vrijedne EU projekte, po čemu je i u 2019. godini najuspješnija županija u Hrvatskoj prema podacima Otvorenog proračuna – istaknula je savjetnica župana Natalija Martinčević.

Upravo je ulazak Hrvatske u EU bio ključan, napomenula je. – Time smo dobili mogućnost da sami pripremamo, apliciramo i realiziramo projekte iz EU fondova, što je bila prijelomna stvar budući da je Županija dotad ovisila isključivo o odlukama centralne države, dakle Vlade u Zagrebu. Obnova 22 škole, bolnica, Doma za starije i nemoćne, uvođenje 220 novih zdravstvenih usluga, besplatni obroci za 30 posto djece u osnovnim školama, 15 milijuna kuna za edukacije i specijalizacije liječnika, samo su neki od naših EU projekata koji podižu standard i kvalitetu života građana, a koje ćemo predstaviti sljedeći tjedan, 16. svibnja – rekla je Natalija Martinčević.

Projekt „Suradnja za razvoj“ ukupne je vrijednosti 23.754.679,20 kuna, traje pet godina, od 1. siječnja ove godine do 31. prosinca 2023. godine, a financira se s 20.191.477,32 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

www.sjever.hr 09.05.2019.

Input your search keywords and press Enter.