Now Reading:
Župan Koren sastao se s gradonačelnicima i načelnicima općina – ovo su bile teme kolegija
Full Article 4 minutes read

Župan Koren sastao se s gradonačelnicima i načelnicima općina – ovo su bile teme kolegija

Župan Darko Koren u ponedjeljak je u naselju Ždala održao Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja Koprivničko-križevačke županije na kojem se raspravljalo o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije, kao i o mogućnostima uključivanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranje korisnika i rada udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslačak Križevci.

Raspravljalo se i o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava o čemu će se raspravljati i odlučivati na idućoj Županijskoj skupštini.

Župan Koren je otvorio Kolegij uz zahvalu svima koji su se odazvali te posebnu zahvalu Općini Gola i načelniku Stjepanu Milinkoviću na domaćinstvu kazavši kako su ovakvi susreti dobra prilika da se raspravi o mnogim temama te potakne i ubrza rješavanje potencijalnih problema koji su u nadležnosti jedinica regionalne i lokalne samouprave.
Potom je obrazložio prvu točku dnevnog reda koja se odnosila na pitanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije. Podsjetio je kako je u ožujku državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak Županiji predala predmete koji se tiču upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Riječ je o 110 predmeta – njih 95 su predmeti fizičkih i pravnih osoba, a 15 predmeta se odnosi na JLS, pojasnio je župan te dodao kako je u većini predmeta, zbog proteka vremena od podnošenja zahtjeva, potrebno obnoviti dokumentaciju koja je priložena uz zahtjeve te da će Županija prikupljati lokacijske informacije te pribaviti podatke da li je za određenu nekretninu podnesen zahtjev za povrat ili naknadu oduzete imovine.

-Hvala svim jedinicama lokalne samouprave koje su do sada dostavile podatke o nekretninama u vlasništvu RH na svojem području jer na taj način lakše možemo formirati bazu podataka o nekretninama kojima upravljamo i raspolažemo na području županije – kazao je župan nakon čega su se u raspravu s pitanjima i komentarima uključili i predstavnici JLS-a.

Potom su predstavnice udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslačak Križevci – Kristinka Štefan, Nevenka Fuchs i Slađana Sekušak predstavile rad udruga koje se bave osobama s poteškoćama u razvoju te uputile apel prema općinama i gradovima da se prema mogućnostima dodatno uključe u sufinanciranje korisnika i rada udruga.

Župan Koren je istaknuo kako je Županija kroz provođenje odgovorne socijalne politike vrlo senzibilizirana s udrugama koje se bave osobama u potrebi te je istaknuo kako je Županija svaku od udruga pomogla s 4.100 eura te da će i dalje stajati na raspolaganju za potrebe. Predstavnici jedinica lokalne samouprave u raspravi su istaknuli kako je uz pomoć koju pružaju za povećanje iznosa potrebno pravovremeno poslati zahtjeve na Općine i Gradove kako bi se sredstva mogla planirati u proračunima.

Sudionici Kolegija u zadnjoj točki dnevnog reda su raspravljali o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava koju je pokrenuo Klub nezavisnih u Županijskoj skupštini KKŽ, a o kojoj će se raspravljati na idućoj sjednici Skupštine.

Župan je obrazložio je pojasnio kako temeljem zakonskih propisa odluku o proglašenju nacionalnog parka donosi Hrvatski sabor na prijedlog resornog ministarstva, odnosno Vlade te da je riječ o vrlo složenom i dugotrajnom postupku u kojem će biti potreban velik angažman brojnih dionika, stručnjaka i zainteresiranih subjekata te cjelokupne javnosti ovog kraja, ali i ostale četiri županije kroz koje protječe rijeka Drava.

O svemu će se dodatno raspravljati na idućoj Županijskoj skupštini na kojoj će se donijeti i Zaključak o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava.

sjever.hr/kckzz.hr
10.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.