Now Reading:
Zagorje i varaždinsko područje najviše posjećuju strani turisti, dok Međimurje preferiraju domaći
Full Article 2 minutes read

Zagorje i varaždinsko područje najviše posjećuju strani turisti, dok Međimurje preferiraju domaći

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku za turističku sezonu 2023. nema velikih iznenađenja.

Najjača turistička destinacija bila je Istarska županija, dok su kontinentalnom dijelu zemlje predvode Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija, dok je Varaždinska županija zabilježila jedan od najvećih rasta broja dolazaka.

Krapinsko-zagorska županija tako je prema podacima DZS-a, u protekloj godini ostvarila ukupno 191 603 dolazaka, odnosno 414 222 noćenja.

Zanimljivo je da je protekle godine Zagorje posjetilo više stranih turista nego domaćih, odnosno njih 96 946 bilo je stranih turista, dok je 94 658 bilo domaćih turista koji su ipak ostvarili i više noćenja nego strani turisti.

Gledajući ukupni broj dolazaka, to je za čak 8,1 posto povećanje dolazaka u odnosu na 2022. godinu, s tim da je broj dolazaka stranih turista porasta za čak 16,9 posto. Sukladno tome, slični su postoci i kod noćenja, gdje je ostvaren porast od ukupnog broja noćenja za 8 posto, dok je porast noćenja stranih turista porastao za 16,7 posto, a domaćih za neznatnih 0,5 posto.

Varaždinska županija u protekloj je godini imala ukupno 103 216 dolazaka, odnosno 241 220 noćenja. Varaždinsko područje isto su više posjećivali strani turisti koje je u 2023. godini posjetilo njih 56 764, dok je domaćih turista bilo skoro 10 tisuća manje, odnosno 46 452.

U odnosu na 2022. godinu, Varaždinska županije je protekle godine imala porast dolazaka za 16,5 posto, s time da je dolazak domaćih turista porastao za 14,7 posto, a stranih za 18 posto.

Vrijedno je spomenuti da je porastao i postotak noćenja, pa je tako ukupno porastao za 19,1 posto, dok su domaći turisti imali za čak 20,9 posto više noćenja, a strani turisti za 17,6 posto.

I Međimurska županija imala je porast dolazaka turista kojih je u 2023. godini bilo 94 556, odnosno 215 597 noćenja. Za razliku od prethodnih dviju županija, Međimurska županija imala je više domaćih gostiju i to njih 50 846, dok je stranih bilo 43 719. Porast je to dolazaka za 8,3 posto, odnosno noćenja za 5,7 posto. Dolasci domaćih turista porastao je za 5,5 posto, dok su stranci dolazili više za 11,8 posto.

n.p.bajz/sjever.hr/DZS

04.03.2024.

Input your search keywords and press Enter.