Now Reading:
Općina Petrijanec: rekonstruirat će se i urediti Ulica Đure Basaričeka
Full Article 2 minutes read

Općina Petrijanec: rekonstruirat će se i urediti Ulica Đure Basaričeka

Općina Petrijanec je ishodila 27. siječnja 2023. godine građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 1-028: Ulica Đure Basaričeka, dok je pravomoćna postala 14. veljače 2023. godine.

Planirani zahvat se izvodi kod postojećih kućnih brojeva 40 i 234/2, k.o Majerje. Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 369 metara. Zahvat počinje s južne strane na spoju sa državnom cestom D2, a završava na sjeveru kod spoja na Radničku ulicu.

Promet predmetnom Ulicom Đure Basaričeka trenutno se odvija po kolniku prosječne širine 4 metra s uređenim i neuređenim, odnosno zapuštenim bankinama, s vidljivim pukotinama i udubinama u asfaltu.

Kao takav, kolnik je neadekvatan za sigurno i kvalitetno odvijanje prometa. Nogostupa nema, pa se promet pješaka odvija po kolniku ili neuređenoj bankini, što predstavlja opasnost za sve sudionike u prometu. Koridor ceste je min 12 metara širine, a s obje strane kolnika na dionici ulice od spoja s D2 pa u smjeru sjevera, omeđen je ogradama te postojećim stambenim i gospodarskim objektima.

Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 369 metara, s proširenjem kolnika na širinu od 5,5 metara i izgradnjom nogostupa širine 1,5 metara, što ukupno s bankinom iznosi 7,5 metara širine.

S obzirom na postojeće stanje kolnika i na potrebe proširenja kompletne ceste, predviđa se potpuno uklanjanje asfalta, sanacija postojećeg tampona i izvedba novog u sektoru proširenja i nogostupa.

Predviđena je djelomična korekcija osi ceste.

Za odvodnju oborinske vode na predmetnoj cesti planira se izvedba slivnika, revizionih okana i oborinske kanalizacije, s ispustom prikupljene vode u okolni teren preko upojnih bunara, a koji se planiraju izvesti na predmetnim parcelama.

foto: petrijanec.hr
sjever.hr/petrijanec.hr
08.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.