Now Reading:
Općina Lobor usvojila Strategiju razvoja zelene urbane obnove – Načelnica Jembrih: Planirani projekti vrijedni su više od 13,8 milijuna eura
Full Article 3 minutes read

Općina Lobor usvojila Strategiju razvoja zelene urbane obnove – Načelnica Jembrih: Planirani projekti vrijedni su više od 13,8 milijuna eura

S ciljem poboljšanja kvalitete života građana, Općina Lobor je početkom listopada ove godine usvojila Strategiju razvoja zelene urbane obnove općine.

Riječ je o strateškom dokumentu koji će kvalitetu življenja na području općine poboljšati kroz planiranje i razvoj područja prvenstveno usmjerenog na ciljeve razvoja zelene infrastrukture, integraciju rješenja utemeljenih na prirodi, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na krize.

Strategija zelene urbane obnove doprinosi održivom razvoj prostora Općine Lobor, odnosno zadovoljava trenutne potrebe zajednice, dok istovremeno osigurava prilagodljivost na promjene u budućnosti. Strategija doprinosi razvoju u skladu s okruženjem i društvenim potrebama zajednice, a takav razvoj koristi resurse na štedljiv i ekonomičan način.

To omogućava dugoročnu održivost, kroz uporabu obnovljivih izvora energije, održavanje ekosustava, smanjenje zagađenja i potrošnje prirodnih resursa, poticanje održivih oblika prijevoza i održivih oblika gradnje te osiguranje javnog prostora za rekreaciju i društveni život.

-Izrada Strategije prvi je korak prema unapređenju održivog razvoja našeg prostora. Ono što je također važno je da Strategija potiče participativno planiranje kroz uključivanje šire zajednice u donošenje odluka o razviju prostora. Na taj način održivi razvoj prostora potiče stvaranje zajednica koje su inkluzivne, pravedne i otporne na promjene – izjavila je načelnica Ljubica Jembrih.

Strategija je strateška podloga koja se odnosi na ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Odnosi se na razdoblje od deset godina te je izrađena za cijelo područje Općine Lobor.

Vizija Općine Lobor temelji se na korištenju postojećih turističkih potencijala usmjerenih na vjerski, izletnički, seosko/ruralni, lovni, ribolovni i sportsko-rekreativni te razvoj poduzetništva i ekološke poljoprivrede, očuvanju postojeće prirodne i kulturne baštine, povećanju životnog standarda i kvalitete života ljudi koji žive na tom području, kroz razvoj svih potrebnih društvenih usluga.

– Zajedničkim radom, znanjem i iskustvom gradimo i razvijamo bolji, ljepši i za život ugodniji Lobor, oživljavamo tradiciju, razvijamo selektivne oblike turizma, ekološku poljoprivredu i izgradnju infrastrukture, koristeći svoje prirodne i gospodarske resurse te kulturna i povijesna bogatstva. Svrha svega toga je povećanje gospodarske aktivnosti, standarda i kvalitete života – kazala je Jembrih.

Općina Lobor definirala je sedam prioritetnih projekata koje će se realizirati u narednom razdoblju od deset godina. Osim donošenja Strategije zelene urbane obnove Općine Lobor i informiranja stanovništva, to su izgradnja Centra za starije osobe te Sportsko rekreativnog centra Lobor, modernizacija nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija Vatrogasnog doma Lobor te urbana sanacija prometnica na području Općine Lobor.

-Ukupna financijska sredstva potrebna za realizaciju svih tih projekata iznose 13.866.528,34 eura. Najveći broj projekta i potrebnih sredstava financirat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok će manji broj potrebnih sredstava za realizaciju projekata biti financirano iz nacionalnih županijskih i lokalnih sredstava te drugih izvora financiranja – kazala je načelnica Ljubica Jembrih.

sjever.hr
31.10.2023.

Input your search keywords and press Enter.