Now Reading:
SKUPŠTINA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE: Prihvaćeno polugodišnje izvješće o radu župana, Sirovec ponovo ravnatelj ŽUC-a, odluka o povećanju plaće županu i zamjenici jednoglasno potvrđena
Full Article 6 minutes read

SKUPŠTINA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE: Prihvaćeno polugodišnje izvješće o radu župana, Sirovec ponovo ravnatelj ŽUC-a, odluka o povećanju plaće županu i zamjenici jednoglasno potvrđena

Jedna od važnijih točaka dnevnog reda sjednice Županijske skupštine KZŽ u petak, bila je polugodišnje izvješće o radu krapinsko – zagorskog župana Željka Kolara za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine.

Kako je istaknuto u izvješću, za program javnih potreba u kulturi dodijeljeno je 822.500 kuna, a isto tako, osigurane su potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, u ukupnom iznosu od 198.000 kuna. Potpore je dobilo 19 korisnika.

Iz izvornih sredstava Županije za investicijska ulaganja u školske zgrade i objekte osigurana su sredstva u iznosu od 3 milijuna kuna, za sufinanciranje radnih bilježnica za učenike svih osnovnih škola osigurana su sredstva u iznosu od 1.857.000 kuna, dok je pak za stipendiranje učenika i studenata izdvojeno 1.810.000 kuna.
Za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije isplaćen je iznos od 450.000 kuna, za sajmove i promociju 300.000 kuna.

Za razvoj poljoprivrede i promociju poljoprivredne proizvodnje izdvojeno je 168.469,57 kuna bespovratnih sredstava. Isto tako, za povećanje ekološke proizvodnje odobreno je 295.544,12 kuna za 14 korisnika, dok je pak za povećanje stočarske proizvodnje odobreno 349.131,25 kuna za 7 korisnika. Za ulaganje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište osigurano je 645.287,31 kuna.

U županovom izvješću navedeno je i kako je u Novom Sadu održan sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojem je donijeta odluka o potpori projektima u 2023. godini. Savez s ukupnim iznosom većim od 450.000 kuna podržava 18 projekata, od čega se gotovo petina iznosa odnosi na potporu projektima KZŽ.

Kao i obično županovo izvješće o radu je opsežno, ali ovoga puta izostala je već rasprava o svemu što je Kolar sa svojim timom napravio u proteklih šest mjeseci. Izvješće je dobilo potporu većine skupštinara uz tri suzdržana glasa.

Jedna od točaka dnevnog reda odnosila se na izmjenu odluke o izvršavanju Proračuna KZŽ za 2023. godinu. Naime, u Odluci o izvršavanju proračuna KZŽ 2023. navedeno je da se ovlašćuje župan na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenja prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 20.000.000 kuna odnosno 2,6 milijuna eura. Radi promjene dinamike izvođenja radova i potrebe za premošćivanjem jaza između dospijeća obveza i priljeva sredstava predložena je izmjena iznosa revolving kredita na 4.000.000 eura.

Odluka je prihvaćena bez rasprave.

Predstavljen je i Plan razvoja KZŽ 2021.-2027. koji služi kao osnova za proračunsko planiranje, investicijsko planiranje i korištenje sredstava dostupnih iz EU fondova, uključujući sredstva namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima. Što se tiče trenutnog stanja infrastrukture, primarna je potreba za poboljšanjem dostupnosti i kvalitete fiksne širokopojasne infrastrukture, naročito u ruralnim područjima, a istaknute su i potrebe za poboljšanjem kvalitete cestovne mreže te kvalitetnijim povezivanjem zapadnog s istočnim dijelom županije.

U planu je istaknuto da županijom prolazi ukupno 102,16 km željezničkih pruga, ali navedene nisu značajne za međunarodni promet, što predstavlja problem u području izvoza roba s područja županije. Kako je istaknuto, značajan potencijal u željezničkom prometu ostvarit će se realizacijom projekta “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec na dionici Zaprešić – Zabok ” kojim će se povećati kapacitet i brzine pruge te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj željezničke mreže i poboljšanje mobilnosti stanovništva i roba.

Za dodatno povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije kao ključne potrebe identificirane su zelena i digitalna tranzicija kao ključni modeli razvoja nadolazećeg razdoblja u novim društveno-ekonomskim uvjetima. Ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije, ostvarenjem energetskih i financijskih ušteda, te općenito optimizacijom poslovnih procesa doprinijet će se povećanju produktivnosti sektora.

– Napravit ćemo dodatan napor da što više tvrtki može koristiti mjere. Također, strahovito puno smo radili na projektima za korištenje obnovljivih izvora energije – kratko je dodao župan. Na njega i na fokus na obnovljive izvore energije nadovezao se HDZ-ov Ernest Svažić koji je dodao da bi on volio da budu lideri zelene tranzicije u Hrvatskoj.

-Definitivno je veći fokus na geotermalnim izvorima energije. Očekivao sam da će ovaj plan imati konkretne primjere korištenja tih potencijala – dodao je Svažić.

Uzvratio je Kolar da se provode konkretni projekti koji će dati podatke koliki je točno potencijal geotermalnih izvora.

Jedna od točaka dnevnog reda odnosila se i na imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste KZŽ, a kako je pojašnjeno na natječaj su pristigle prijave dvojice kandidata, Vlade Mezaka i sadašnjeg ravnatelja, Stjepana Sirovca. Buduće se kandidat Mezak pozivao na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima, a zbog nedostatka dokaza to pravo nije mogao ostvariti, Upravno je vijeće ŽUC-a za imenovanje predložilo Stjepana Sirovca. A taj je prijedlog dobio potporu svih prisutnih skupštinara.

Na dnevnom redu našao se i prijedlog povećanja plaća župana za 13 posto i zamjenice župana za 12 posto. Plaća župana, uvećana za minuli radi, iznosi 3.615,56 eura, a zamjenice župana, uvećana za minuli rad, iznosi 3.030,40 eura. Naravno, riječ je o brutto iznosu plaće.

Naime, od stupanja na dužnost župana 2013. godine do danas, osnovica za obračun plaće župana i zamjenika župana umanjena je tri puta i to u siječnju 2014. godine -5%, u travnju 2015. godine -6,09% i srpnju 2015. godine -5%. Predloženo je utvrđenje koeficijenta za obračun plaće župana 5,96 i koeficijenta za obračun plaće zamjenice župana 5,06 uz primjenu osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, koja iznosi 3.890,00 kuna/516,29 eura. Potrebna sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 11.000 eura osigurana su u Proračunu KZŽ za 2023. godinu.

-Trenutno imamo najmanju plaću od svih župana u RH-a. Mogu imati maksimalni koeficijent od 6,42 kao što si je uzela većina mojih kolega župana ali ja sam se odlučio za 5,96. Na ovaj način bruto plaća će mi biti na razini kada sam imao prvu plaću kao župan u srpnju 2013. godine – zaključio je Kolar. S takvom plaćom zagorski je župan sada na 14. ili 15. mjestu u Hrvatskoj. I ova je odluka dobila potvrdi svih skupštinara.

U sklopu dnevnog reda prihvaćena su i Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu, Antikorupcijskog povjerenstva, Zagorske razvojne agencije, Poduzetničkog centra KZŽ, Zavoda za prostorno uređenje KZŽ, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ, kao i izvještaj o stanju vatrogastva.

skalajdzija/www.sjever.hr
03.03.2023.

Input your search keywords and press Enter.

Prijavite se za primanje prvih

regionalnih digitalnih novina

Uspješno ste se prijavili!

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim pokušajte ponovno.

Slanjem podataka suglasni ste s Uvjetima korištenja, specifičnim svrhama korištenja i vašim pravima.