Now Reading:
GRAD VARAŽDIN Osigurana sredstva za nastavak provođenja usluge rane intervencije
Full Article 1 minutes read

GRAD VARAŽDIN Osigurana sredstva za nastavak provođenja usluge rane intervencije

Grad Varaždin osigurao je sredstva za nastavak provođenja socijalne usluge rane intervencije za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina od rođenja do 7 godine života, a koja će se nastaviti pružati i u 2022. godini.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financirat će uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja Grada Varaždina imat će pokriveno maksimalno do šest usluga na teret Grada Varaždina.

Za sve dodatne informacije pozivaju se zainteresirani korisnici da se obratite u Udrugu za  ranu intervenciju Varaždinske Županije, Z. I Vladimira Milkovića 11a, Varaždin, na email  ranaintervencijavz@gmail.com ili telefon 098 584 151. Radno vrijeme udruge je od 13 do 18 sati i prema dogovoru.

www.sjever.hr
13.01.2022.
 

Input your search keywords and press Enter.