POSLOVNA ZONA IVANEC Detalji o mjerama Ministarstva financija vezani uz odgodu i/ili obročnu otplatu javnih davanja

S ciljem što lakšeg i bržeg dobivanja prijeko potrebnih subvencija i konkretne financijske pomoći te uspješnog iskorištenja što više mjera koje su na raspolaganju u posebnim okolnostima uzrokovanih virusom COVID-19, Poslovna zona Ivanec d.o.o. zajedno sa svojim specijaliziranim odjelom Projektnim uredom za EU fondove, svakodnevno će vas obavještavati o aktualnim mjerama, koje su stupile na snagu.

U nastavku donosimo najvažnije informacije o mjeri Ministarstva financija (Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja) te mjeri HAMAG-BICRO-a (ESIF zajam za obrtna sredstva (COVID – 19 zajam))
 
Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja
 
Od 24. ožujka poduzetnicima je na raspolaganju jedna od mjera Ministarstva financija, čije su odredbe propisane Pravilnikom o dopunama pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona OVDJE. Riječ je o mogućnosti odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza za poduzetnike uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19. Ovo pravo ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za odgodom plaćanja prema nadležnoj Poreznoj upravi.

Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti mogu podnijeti poduzetnici koji su uredni porezni obveznici, odnosno koji na dan podnošenja Zahtjeva imaju dug manji od 200,00 kuna i nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze. Iznimno, podnositelj zahtjeva za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Odgoda plaćanja poreznih obveza omogućit će se u sljedećim uvjetima:
-ako poduzetnik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
 
-ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 
Zahtjev je prema sjedištu poduzetnika moguće podnijeti Poreznoj upravi putem sustava ePorezna, putem web forme „Pišite nam” ili iznimno paušalni porezni obveznici – telefonskim putem. O osnovanosti Zahtjeva Porezna uprava će obavijestiti podnositelja.

Odgoda plaćanja odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.
Podnositelj zahtjeva koji neće biti u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, moći će podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.
Detalji o navedenoj mjeri dostupni su OVDJE (Porezna uprava)
 

poduzetnik - ured

ESIF zajam za obrtna sredstva (COVID – 19 zajam)
 
Namjena: zajam je namijenjen subjektima malog gospodarstva, uključujući i novoosnovane subjekte
Svrha:
-financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
-modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja
-financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
-zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Dostupna financijska sredstva:
-Minimalno: 1.000.00,  eura
-Maksimalno: 25.000,00 eura

Rok otplate:
-1-3 godine, uključujući poček koji može iznositi i do 12 mjeseci, ako je rok otplate dulji od 2 godine
Visina kamate ovisi o indeksu razvijenosti područja na kojem poduzetnik posluje, kako slijedi:
-Za jedinice regionalne samouprave iz III. i IV. skupine – kamata iznosi 1,0%
-Za jedinice regionalne samouprave iz II. skupine – kamata iznosi 0,75 %
-Za jedinice regionalne samouprave iz I. skupine – kamata iznosi 0,5%
Napominjemo kako da Varaždinska županija nalazi u III. skupini prema indeksu razvijenosti.

Dodijeljenim zajmom mogu se financirati sljedeće vrste troškova:
-priprema proizvodnje
-sirovina i materijal,
-ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih,
-novo zapošljavanje,
-zakup poslovnog prostora,
-režijski troškovi,
-opći troškovi.

Detaljnije informacije, obrasci, popis potrebne dokumentacije i način prijave dostupne su OVDJE. Prijavu je u potpunosti moguće podnijeti u elektroničkom obliku.

Za informacije i pomoć oko provedbi mjera Poslovna zona Ivanec d.o.o., kao potporna poduzetnička institucija, stoji na raspolaganju.

Kontakt:
E-mail adresa: projektni.ured@ivanec.hr
Broj telefona: 042/ 645-435 

www.sjever.hr

26.03.2020.

Input your search keywords and press Enter.