Now Reading:
Gradonačelnik Batinić: Nismo dočekali ni pravo ni pravdu – ivanečki vodovodi i Ivkom vode pripajaju se Varkomu Varaždin
Full Article 9 minutes read

Gradonačelnik Batinić: Nismo dočekali ni pravo ni pravdu – ivanečki vodovodi i Ivkom vode pripajaju se Varkomu Varaždin

Ustavni sud RH većinom je glasova (uz izdvojena mišljenja dvoje sudaca) donio rješenje kojim je odbio ustavne tužbe Grada Ivanca i još 19 hrvatskih gradova, općina i tvrtki podnesenih protiv nove Uredbe o uslužnim područjima, koju je Vlada RH donijela krajem lipnja 2023. godine.

Što ovakvo rješenje Ustavnog suda znači za Ivanec i Ivkom vode?

To znači da je Ustavni sud „blagoslovio“ Uredbu o uslužnim područjima HDZ-ove Vlade, slijedom koje Varkom d.d. Varaždin postaje jedini isporučitelj vode na cijelom području Varaždinske županije. Ujedno, Vlada RH tom Uredbom Ivkom vodama oduzima uslužno područje na kome su vodu distribuirale više od 60 godina.

Posljedica te odluke je gašenje Ivkom voda Ivanec d.o.o., poduzeća u većinskom vlasništvu Grada Ivanca, te njegovo pripajanje Varkomu Varaždin, sa svom svojom imovinom vrijednom desetke milijuna eura.

Poraz pravde i brodolom pravne države

Ivanec.hr je za komentar upitao gradonačelnika Ivanca, Milorada Batinića:

-Iako ništa drugo nisam ni očekivao od Ustavnog suda, kao produžene ruke HDZ-a i pukog izvršitelja Vladinih političkih odluka, tužan je ovo trenutak za Ivanec. Tužan je to trenutak i za 10.000 Ivančana i građana susjednih sredina, koji su se potpisom peticije borili za očuvanje svoje vode i vodovoda, a i za mene osobno. Na žalost, iako je cijelo vrijeme nada tinjala, pravo i pravdu Ivanec i njegovi građani nisu dočekali. Štoviše, ovo ne samo da je poraz pravde, već je i brodolom pravne države i ustavnih načela na kojima je zasnovana – izjavio je gradonačelnik Batinić.

-Sve ovo iznimno je loša poruka koju je Vlada, potpomognuta Ustavnim sudom, poslala građanima. S jedne strane, oduzela je lokalnoj samoupravi njeno Ustavom zajamčeno pravo da sama odlučuje o svojoj imovini. S druge strane, potpuno je ignorirala peticiju 10.000 građana, ponijevši se prema njihovim porukama kao prema smeću. A sve to uz alibi priču o tome da na okrupnjavanju vodoopskrbe inzistira Europska komisija, što je čista izmišljotina – izjavio je Batinić te kazao kako brojni primjeri iz susjednih država-članica EU po tom pitanju demantiraju Vladu RH. U ovome stavu dodatno ga, kaže, učvršćuju izdvojena mišljenja dvoje ustavnih sudaca, koji su u donošenju Rješenja odbili podržati većinu svojih kolega.

-U svome obrazloženju oni su istaknuli kako ovakvo postupanje zakonodavca i izvršne vlasti smatraju vrlo zabrinjavajućim. Znakovito su i naglasili da Vladina „reforma“ okrupnjavanja vodoopskrbe u Hrvatskoj, a koju je u svojim ustavnim tužbama osporavalo čak 20 gradova, općina i poduzeća, predstavlja povredu ustavnih prava građana na lokalnu samoupravu, povredu ovlasti JLS-ova te narušavanje ustavnog načela diobe vlasti – naglašava Batinić.

Ustavni sud presudu donio samo 3 dana prije isteka svoga mandata

U svemu tome pada u oči i to da je Ustavnom sudu dugo trebalo za konačni pravorijek (Grad Ivanec ustavnu je tužbu podnio još u rujnu 2023. godine, piše ivanec.hr. Ipak su u međuvremenu bili parlamentarni i europarlamentarni izbori pa valjda nije bilo popularno „talasati“ ovakvim nepopularnim odlukama. No, nakon izbora Ustavni sud odmah je reagirao te 4. lipnja donio konačno Rješenje kojim je odbio tužbe svih navedenih sredina za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uredbe s Ustavom i Zakonom. Zanimljiv je i tajming donošenja rješenja. Naime, mandat ustavnim sucima istekao je samo nekoliko dana kasnije – 7. lipnja!

Bez reakcije „vertikale“ vlasti

Po pitanju peticije, kojom su se građani kategorički izjasnili protiv pripajanja Varkomu, a koja je poslana Vladi i resornom ministarstvu te Varaždinskoj županiji, unatoč „vertikali“ HDZ-ove vlasti – Gradsko vijeće Ivanec (u kome HDZ sa SDP-om, nezavisnim vijećnikom i HSU-om drži većinu) – Varaždinska županija -Vlada RH, do danas nitko nije poduzeo ništa, a niti se itko od odgovornih očitovao na jasnu poruku koju su građani uputili vladajućima i središnjoj vlasti

Gubimo moćan alat razvoja vodoopskrbe i odvodnje

Faktičkim gašenjem Ivkom voda i njihovim pripajanjem Varkomu, Grad Ivanec gubi tvrtku koja mu je, kao većinskom vlasniku, do sada bila moćan alat putem kojeg je provodio politiku razvoja vodoopskrbe i odvodnje na svom području. Budući da će Ivkom vode ubuduće biti „utopljene“ u Varkomov sustav, Grad Ivanec bit će tek manjinski vlasnik te s udjelom od nekoliko postotaka više neće imati nikakav znatniji utjecaj na donošenje odluka važnih za vodoopskrbu i odvodnju Ivanca. Sve odluke donosit će se u Varaždinu i može se očekivati da ti postupci i realizacija sigurno neće ići glatko, a ni brzo kao što je to sada, dok je većinski vlasnik Grad Ivanec.

Bez pravične naknade

Konkretna posljedica jest i ta da ovakvom „reformom“ Grad Ivanec neće dobiti pravičnu naknadu za svoju firmu i njenu imovinu. Upozorilo je na to i dvoje ustavnih sudaca, koji se već prije upozorili „da će u upravljanju novoosnovanim vodnim poduzećima manji JLS-ovi biti u podređenom upravljačkom položaju u odnosu na veće i imućnije JLS-ove te da će lokalne vlasti velikih gradova diktirati cijenu vode svim stanovnicima konkretnog vodnog područja“.

Što gubimo?

Varkomu se pripajaju svi vodovodi na području grada Ivanca i susjednih gradova i općina, a kojima su oduvijek upravljale Ivkom vode. Varkomu se pripajaju i kaptaže na izvorištima vode, uključujući i sve kaptaže izvora na Ivančici. Pod Varkom ide i 450 km vodovoda, 20 vodosprema, 24 prepumpne stanice i postaje te postaje za povećanje tlaka, 6 klorinatora, sve to povezano u jedinstveni sustav daljinskog nadzora, kao i cijeli sustav Aglomeracije Ivanec s pročistačem. Riječ je o desecima milijuna eura vrijednoj imovini koja se, političkim dekretom Vlade RH, a koji je sada svojim rješenjem konačno „blagoslovio“ Ustavni sud, pripaja Varkomu Varaždin.

Izdvojena mišljenja dvaju sudaca

Kao što smo naglasili, s odlukom većine svojih kolega nisu se složila dva ustavna suca, Goran Selanec i Lovorka Kušan. Između ostalog, u svom izdvojenom mišljenju naveli su kako je „oduzimanjem kontrole nad vodoopskrbnim kapacitetom i infrastrukturom došlo do neopravdanog i nerazmjernog zadiranja u ustavom zajamčene nadležnosti jedinica lokalne samouprave“. Potkrepljujući ovo mišljenje dodatnim argumentima, navedeni suci ističu i sljedeće:

Zakonodavac nema ovlasti JLS-ovima oduzeti nadležnosti koje su im dane Ustavom. S obzirom na to da ovakvim „okrupnjivanjem“ u nova vodoopskrbna društva JLS gubi kontrolu nad upravljanjem svojom vodoopskrbnom infrastrukturom, zaključili smo da im je de facto oduzeta ova ustavna nadležnost. Opravdanje da ih se ne oštećuje, jer zadržavaju „vlasnički“ udio u novoosnovanim „okrupnjenim“ društvima, smatramo pukim formalizmom, s obzirom na to da ne postoji učinkoviti mehanizam kojim „manjinske“ jedinice lokalne samouprave mogu spriječiti odluke koje smatraju štetnima za svoju vodnu infrastrukturu, odnosno za opskrbu svojih građana.

Suci ističu i sljedeće:

– Značajan broj vodoopskrbnih poduzeća iznio je uvjerljive dokaze na temelju kojih je moguće zaključiti da su sposobna nastaviti osiguravati kvalitetnu opskrbu vodom svojim stanovnicima te da će im, pripajanjem novoosnovanim društvima, ta sposobnost biti dovedena u pitanje. U tom smislu smatramo da Vlada nije predočila uvjerljive dokaze koji opravdavaju zaključak da je osporavana reforma uistinu opravdana zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti. –

Ovako postupanje zakonodavca i izvršne vlasti smatraju vrlo zabrinjavajućim.

Ostajemo stoga pri već izraženom stajalištu da osporavana reforma predstavlja povredu prava građana na lokalnu samoupravu iz čl. 128 Ustava RH te povredu ovlasti JLS-ova iz čl. 129a Ustava, a pri čemu je, posljedično, narušeno i načelo diobe vlasti iz čl. 4 Ustava RH

Podsjetnik na kronologiju događanja

Podsjećamo, prvu Uredbu o uslužnim područjima Vlada RH je donijela još u prosincu 2021. te njome izazvala revolt i ogorčenje gradova i općina širom Hrvatske, među njima i Grada Ivanca. Suočen s političkom odlukom Vlade, koja bi rezultirala gašenjem Ivkom voda i pripajanjem vodovoda Varkomu, Grad Ivanec odlučio se boriti za svoje. Među ostalim, pokrenuo je peticiju, koju je potpisalo gotovo 10.000 građana Ivanca i susjednih JLS-ova. Peticiju je potpisalo i 2.500 građana Lepoglave (na poziv dva lepoglavska gradska vijećnika), i to uz otvorenu opstrukciju gradonačelnika Lepoglave i njegovih pristaša, a koji je sam, bez suglasnosti svoga Gradskog vijeća, u javnom savjetovanju zatražio pripajanje Lepoglave Varkomu, i to u dva navrata.

Suočen s nizom ustavnih tužbi gradova, općina i komunalnih poduzeća diljem Hrvatske i u njima iznesenih opravdanih argumenata, Ustavni sud u veljači 2023. utvrdio je da Vladina Uredba nije u skladu s Ustavom i zakonom te da je nespojiva s vladavinom prava i standardima dobre uprave. Stoga je Uredbu Vlade ukinuo te naredio da novu Uredbu treba donijeti najkasnije do 15. srpnja.

Grad Ivanec se borio za svoje

U novom javnom savjetovanju i Grad i Ivkom vode uputili su niz primjedbi i prijedloga kojima su vrlo precizno argumentirali svoja stajališta i tražili da se Ivkom vodama omogući vlastito uslužno područje. Vlada je novu Uredbu donijela 29. lipnja 2023. te u njoj ponovila, faktički, sve ono što je navela i u prvoj.

Ne prihvaćajući takav, politički dekret, kojim mu se oduzima tvrtka sa svojom kompletnom imovinom, Grad Ivanec je putem svog odvjetničkog ureda u rujnu 2023. podnio novu ustavnu tužbu protiv Vladine Uredbe. Ustavne tužbe zbog istih su ili sličnih razloga podnijele i brojne druge sredine diljem Hrvatske – gradovi Samobor, Jastrebarsko, Sveta Nedelja, Županja, Ploče, Makarska, Opatija, općine Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Brela, Podgora, Tučepi, Žumberak, Klinča Sela te više komunalnih tvrtki.

Sve te tužbe Ustavni sud je odbio, piše ivanec.hr.

sjever.hr/ivanec.hr
04.07.2024.

Input your search keywords and press Enter.