Now Reading:
Do 30. lipnja je otvoren Javni poziv Krapinsko-zagorske županije za Participativni proračun za mlade – još se stignete prijaviti
Full Article 2 minutes read

Do 30. lipnja je otvoren Javni poziv Krapinsko-zagorske županije za Participativni proračun za mlade – još se stignete prijaviti

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2024. godinu.

Opći cilj poziva je podizanje kvalitete života mladih, a posebni ciljevi su poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema, podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici, smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, prevencija svih oblika ovisnosti mladih i poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Osigurana su sredstva u iznosu od 33.200 eura. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500 eura, a najveći iznosi 3000 eura. Predlagatelj može od Krapinsko – zagorske županije zatražiti do 100 posto iznosa za financiranje projekta.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta mogu podnijeti mladi od 15 – 30 godina (pojedinci), grupe mladih (grupe mladih na ovaj Javni poziv mogu činiti 3-5 osoba), obrazovne ustanove sa sjedištem na području KZŽ, organizacije civilnog društva koje ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području županije, ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih, savjeti mladih te jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovan Savjet mladih ili dokaz o potpori mladih s područja njihove JLS, uz pismeni dokaz potpore Savjeta mladih ili najmanje 10 osoba u dobnoj skupini mladih.

Prijave se šalju na propisanim obrascima u okviru ovog Javnog poziva isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko – zagorske županije. Moraju biti dostavljene unutar zadanog roka za podnošenje prijava, najkasnije do 30. lipnja do 24 sata.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

FOTO: Arhiva

sjever.hr 20.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.