Now Reading:
U Pregradi izglasan prvi rebalans proračuna u rekordnom iznosu od gotovo 14,1 milijun eura
Full Article 4 minutes read

U Pregradi izglasan prvi rebalans proračuna u rekordnom iznosu od gotovo 14,1 milijun eura

U Gradskoj vijećnici u Pregradi je održana 21. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo devet vijećnika, a raspravljali su o 17. točaka dnevnog reda i sve odluke donijeli su jednoglasno.

Jedna od važnijih točaka bila je usvajanje prve izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu u rekordnom iznosu od 14.091.490 eura. Ove izmjene i dopune obuhvaćaju ostvarena sredstva EU pomoći putem natječaja „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ Grupa 2, kojim je Gradu Pregradi odobreno 4.236.339 eura za projekt izgradnje biološkog bazena.

Također, obuhvaćeno je i povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu 1.540.000 eura. Navedeno se odnosi na povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od 300.000 eura radi otkupa nekretnina EMKA te u iznosu od 1.600.000 eura za provedbu projekta Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića za koji je u tijeku pregled i ocjena ponuda u postupku Javne nabave te, ako ne bude žalbi u postupku, uskoro se očekuje odabir izvođača kao i početak radova na izgradnji. Rok za završetak radova na izgradnji je šest mjeseci, a radova opremanja dva mjeseca.

Izmjenama i dopunama obuhvaćena su i sredstva za povećanje plaća djelatnicima vrtića sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru kao i neke manje izmjene u redovnom poslovanju Muzeja, Knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta.

Među ostalim odlukama, Gradsko vijeće donijelo je suglasnost Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada na zapošljavanje na neodređeno od 1. rujna 2024. i to stručnog suradnika – pedagoga i spremačice na puno radno vrijeme te zdravstvenog voditelja i kuharice na nepuno radno vrijeme, kao i dva pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju na određeno u razdoblju od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025. 

Također, sukladno odobrenim zapošljavanjima donijeta je odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, ali i izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u pedagoškoj 2024./2025. pedagoškoj godini čime će se u vrtić moći upisati dodatno još jedanaestero djece, uz već osamnaestero koji su primljeni putem provedenog natječaja za upis kako bi se primio što veći broj djece s liste čekanja. 

Vijećnici i vijećnice donijeli su i odluke o proglašenju sljedećih nerazvrstanih cesta javnim dobrom: B-2.4 Odvojak IV – Milan Vnuk – Kolenko, P-53.1 Ž2151 -Odvojak I – Pasarić, P-21 D206 – Ulica Dobrava, odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Javno parkiralište Kolarija te odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na kčbr. 1931/35 k.o. Pregrada.

Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Pregrada na prijedlog Statuta Glazbene škole Pregrada, a potom je potvrdilo je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2023. godinu Gradskog društva Crvenog križa i Vatrogasne zajednice Grada Pregrade, kao i izvješće zapovjednika Vatrogasne zajednice. Nadalje je usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Niskogradnje d.o.o., za 2023. godinu te su donijete Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, uporabi i raspoređivanju dobiti te razrješnica Upravi i Nadzornom odboru.

Na kraju je prisutne članove Gradskog vijeća pozdravio direktor Zagorskog vodovoda Mihovilić te ih upoznao o statusu projekata Izgradnje sustava odvodnje Pregrada i planiranim aktivnostima na  poboljšanju funkcioniranja sustava vodoopskrbe na području Grada Pregrade. Također je iznio obavijest o donošenju nove odluke o cijeni vodnih usluga i naknadi za razvoj koju donosi Skupština Zagorskog vodovoda na svojoj idućoj skupštini. Napomenuo je kako cijena vodnih usluga i naknade za razvoj podliježe kontroli Vijeća za vodne usluge te da se ista izračunava sukladno Zakonu o vodnim uslugama te Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

sjever.hr 18.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.