Now Reading:
Međimurska županija krenula u novi projekt u kojem će biti izrađen županijski socijalni plan
Full Article 2 minutes read

Međimurska županija krenula u novi projekt u kojem će biti izrađen županijski socijalni plan

Međimurska županija ušla je u novi projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, iz programa vezanog uz učinkovite ljudske potencijale, koji se provodi do 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 61.942,13 eura, od čega je 55.747,92 eura bespovratnih sredstava, dok preostalih 10 posto financira Županija kroz rad svojih djelatnika.

U projektu će biti izrađen socijalni plan Međimurske županije, osnažit će se stručnjaci za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana, kako bi se pridonijelo povećanju dostupnosti i razvoju socijalnih usluga u Međimurskoj županiji.

Da bi se ciljevi dosegnuli, implementirat će se aktivnosti analize i obrade podataka, te provesti edukacije za članove Savjeta za socijalnu skrb Međimurske županije i djelatnike Županije u područjima povezanima sa socijalnim planiranjem, provedbom i praćenjem socijalnog plana.

Međimurska županija će odrediti prioritet raspodjele resursa na temelju objektivnih pokazatelja i analiza, kako bi se zadovoljile identificirane potrebe u županijskom socijalnom planu. Nakon izrade i usvajanja plana, svi dionici sustava socijalne skrbi u Međimurskoj županiji, članovi Savjeta i djelatnici Županije, kao nositelji razvoja socijalne politike, imat će jasan zajednički smjer razvoja, odnosno ostvarivanja dugoročnih ciljeva.

Osnaživanje dionika omogućit će da socijalni plan bude provediv u punom obimu i nakon provedbe projekta.

Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na međimurskom području, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova.

Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postavit će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja.

sjever.hr

17.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.