Now Reading:
Uskoro 15. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, poznati su dobitnici javnih priznanja
Full Article 5 minutes read

Uskoro 15. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, poznati su dobitnici javnih priznanja

Predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Josip Križanić i pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko najavili su 15. sjednicu Županijske skupštine koja će se održati u srijedu, 12. lipnja 2024. godine, u dvorani Županijske skupštine.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se 23 točke. Prva točka je prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Varaždinske županije za 2024. godinu, rekao je Križanić.

Nagradu za životno djelo dobit će posthumno Petra Horvat koja je tijekom svog života ostavila trag darujući svoje vrijeme za volontiranje i humanost. Nagradu za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i inozemstvu dobit će profesor Ivor Karavanić koji 30 godina znanstveno proučava špilju Vindija, Marijan Varović, direktor VTV televizije, te Dvor Trakošćan koji ove godine obilježava 70. obljetnicu postojanja muzeja.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju pripast će Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin za 120 godina organiziranog obrtništva u Varaždinu i Borisu Kosu, poduzetniku sa 45 godina rada i djelovanja.

Na Svečanoj sjednici župan će dodijeliti nagrade župana zaslužnim pojedincima i pravnim osobama, i to Kerekesh teataru koji obilježava 10 godina umjetničke samostalnosti, Romanu Ozimecu, iznimnom poznavatelju i istraživaču budućeg Parka prirode Zagorske gore, Radovanu Martinecu, predsjedniku DVD-a „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“, zatim Branimiru Štimecu, profesoru za iznimna postignuća u radu s učenicima, Branku Crnčecu, vlasniku uspješne poslovne priče koja je započela prije 50 godin, te Lukri Gradiček za 30 godina neprekidnog volontiranja u Caritasu Varaždinske biskupije.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine nalazi se i zakonom propisan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu u kojem je dan detaljan pregled ostvarenja zacrtanih programskih ciljeva po svim resorima.

– Da se radi o jednoj vrlo uspješnoj proračunskoj godini vidljivo je već iz same vrijednosti ostvarenja istog, a koje iznosi rekordnih 268 milijuna eura. Najveći dio ovih sredstava realiziran je u aktivnostima i projektima čiji je cilj povećanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i školstvu poboljšanjem infrastrukturnih uvjeta uz max. osiguranje EU sredstava. Na ime zdravstva i školstva, u 2023. godini utrošeno je preko 240 milijuna eura, odnosno 91% ukupno ostvarenih proračunskih sredstava, čime se može jasno utvrditi da ova županijska vlast nedvojbeno ostvaruje zacrtane mandatne ciljeve – kazao je Križanić.

Nadalje, treća točka bit će Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija za 2023. godinu.

– Bitno je istaknuti da su sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač bila Varaždinska županija u 2023. (Opća bolnica Varaždin, od 1.1.2024. osnivačka prava prenijeta su na Republiku Hrvatsku) završile 2023. godinu s ostvarenim viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima. Bitno je istaknuti kako je, nakon četiri godine s negativnim rezultatom, Specijalna bolnica u 2023. godini ostvarila višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – navodi Križanić.

Na sjednici će se govoriti i o izmjenama i dopunama Plana specijalističkog usavršavanja za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (povećanje sa 14 na 18 ukupnog broja i to: povećanje za 1 iz područja reumatologije, po jedan iz područja ortopedije i traumatologije te 1 iz područja opće interne medicine i gerijatrije). Izmjene se odnose i na Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije (povećanje ukupnog broja s 5 na 8. i to: povećanje broja potrebnih specijalizacija za po 1 iz područja psihijatrije, epidemiologije, kliničke mikrobiologije).

Energetska obnova

Nadalje, predložit će se Odluka o prihvaćanju investicija energetske obnove upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec, za što su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 612.827,07 eura s PDV-om, zatim energetske obnove zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof uz odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.053.797,67 eura s PDV-om te energetske obnove Područne škole Margečan uz bespovratna sredstva u iznosu od 168.757,99 eura.

Na sjednici će se govoriti i o dopuni djelatnosti Srednje škole „Arboretum Opeka”.

– Radi održivosti Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, potrebno je dopuniti djelatnost Srednje škole „Arboretum Opeka“ novom djelatnosti koja obuhvaća organiziranje odgojno-obrazovnog rada, smještaja i prehrane te kulturnih i drugih aktivnosti učenika u učeničkom domu – rekao je Križanić.

Također, na rasporedu je prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova koordinacijskog odbora za pripremu i provedbu projekta „Varaždinska županija – Prijatelj zlatne dobi“ s ciljem utvrđivanja aktivnosti i ugrađivanja koncepta aktivnog starenja u javne politike te izradu planskog dokumenta, a što će u konačnici rezultirati poboljšanjem položaja starijih osoba Varaždinske županije.

Iduća točna dnevnog reda bit će prijedlog Rezolucije o proglašenju Varaždinske županije sigurnim mjestom za žene.

Predložit će se i zaključak o davanju suglasnosti na odluke upravnih vijeća ZZJZ-a Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije o raspolaganju nekretninama. Radi se o raspolaganju nekretninom, odnosno ustupom gornjeg kata zgrade u Novom Marofu, Ulica braće Radić 1, u kojoj se nalazi ljekarnička jedinica. U tom bi se prostoru obavljali poslovi iz djelatnosti preventivne školske medicine te Epidemiološke djelatnosti.

Cjelokupni dnevni red 15. sjednice Županijske skupštine Varaždinske županije dostupan je službenim internetskim stranicama Županije.

mlpetrinjak/sjever.hr
06.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.