Now Reading:
U Općini Trnovec Bartolovečki sastali se pročelnici jedinstvenih upravnih odjela kako bi razmijenili iskustva
Full Article 3 minutes read

U Općini Trnovec Bartolovečki sastali se pročelnici jedinstvenih upravnih odjela kako bi razmijenili iskustva

Jedinstveni upravni odjel je upravno tijelo Općine Trnovec Bartolovečki za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja groblja i javnih površina, kao i za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

Pročelnik Dejan Roško pojašnjava kako Jedinstveni upravni odjel rješava predmete upravne stvari vodeći upravne postupke i donoseći upravne akte.

– Radi se o aktima kao što su rješenja i drugi upravni akti Općine i to iz područja društvenih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine te općih i kadrovskih poslova – pojasnio je pročelnik dodajući da je sastavni dio poslova i priprema nacrta odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i radnih tijela za općinskog načelnika te priprema izvješća, analize, kao i druge materijale.

– Uz veliki broj predmeta koji se rješavaju na dnevnoj bazi svakodnevno treba pratiti i praktički stalne izmjene zakona i zakonskih propisa koji se odnose na djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela – kazao je Roško dodajući da je u svemu važna razmjena iskustva i znanja sa kolegama u upravnim odjelima drugih općina. A kako bi ta razmjena iskustva bila što efikasnija, povremeno se organiziraju radni sastanci s pročelnicima jedinstvenih upravnih odjela drugih općina. Prva dva održana su u Malom Bukovcu i Općini Gornji Kneginec, dok je domaćin posljednjeg sastanka bila upravo Općina Trnovec Bartolovečki.

– Obim i složenost poslova u stalnom je porastu. Kako bi adekvatno odgovorili na sve te izazove povremeno održavamo sastanke s kolegama iz drugih općina radi razmjene znanja i iskustva, i to se pokazalo kao odlična stvar. Prije svega to je u interesu mještana naših općina jer nam je svima cilj da im usluge iz našeg djelokruga rada pružamo što brže i kvalitetnije – zaključio je pročelnik Roško koji se zahvalio kolegicama i kolegama iz drugih općina koji su se odazvali na radni sastanak u prostorima Općine Trnovec Bartolovečki.

– Jedinstveni upravni odjel kroz obavljanje administrativno-stručnih poslova daje svoj doprinos realizaciji svih projekata poduzimajući radnje radi dobivanja novčanih sredstava potpore, uređivanja ugovornih odnosa između svih sudionika u postupku (su)financiranja određenih projekata i, na kraju, pravdanja o namjenskom trošenju dobivenih sredstava od ministarstava ili pak fondova – dodao je između ostalog Roško.

Input your search keywords and press Enter.