Now Reading:
Podržano izvršenje proračuna Varaždinskih Toplica za proteklu godinu, gradonačelnica zahvalila vijećnicima na predanom radu
Full Article 2 minutes read

Podržano izvršenje proračuna Varaždinskih Toplica za proteklu godinu, gradonačelnica zahvalila vijećnicima na predanom radu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplice za 2023. godinu, kao i izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture na području grada za 2023. godinu bile su glavne teme 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica održane u ponedjeljak.

Gradski vijećnici tako su podržali izvještaj o izvršenju Proračuna prema kojemu je ostvareno 3,07 posto prihoda više u odnosu na planirane prihode. Grad će sa jednim dijelom viška prihoda pokriti manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok će se ostatak rasporediti kod izrade sljedećeg rebalansa proračuna.

U protekloj godini na području grada u građenje komunalne infrastrukture te objekte društvene i druge infrastrukture uloženo je ukupno 878,874,58 eura.

Između ostalog, na izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina uloženo je preko 360 tisuća eura, izgrađeno je dječje igralište u Vrbicama vrijedno 63 tisuće eura, saniran je drveni most na rijeci Bednji u što je uloženo 421 tisuća eura i opremljena su autobusna stajališta u vrijednosti od preko 6 tisuća eura.

Ukupno je za program građenja komunalne infrastrukture uloženo 856 tisuća eura, dok je za programe građenja objekata društvene i druge infrastrukture uloženo 22 500 eura. Tu se ističe projektno-tehnička dokumentacija za projekt dječjeg vrtića u Smart kvartu vrijedna 12 tisuća eura, te projekt „Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae” za što je protekle godine uloženo 3 700 eura.

Na održavanje komunalne infrastrukture uloženo je 432.460,95 eura, od toga je najveći dio otišao na održavanje javnih zelenih površina i to 121 tisuću eura, zatim na održavanje cesta 92 tisuće eura te na održavanje sustava javne rasvjete 79 600 eura.

Donijeta je i odluka o mreži nerazvrstanih cesta te odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždinskih Toplica, kao i Izvršenje plana programa za 2023. godinu.

Gradonačelnica Dragica Ratković zahvalila je svim vijećnicima na odličnom radu.

– Izvješće pokazuje da se na području grada protekle godine radilo „punom parom”, a tako nastavljamo i ove godine. Bila su velika ulaganja, kako u komunalnu infrastrukturu, tako i društvenu. Hvala svim vijećnicima i djelatnicima Gradske uprave na konstruktivnom i predanom radu, vjerujem da će ova godina, kada sve na kraju stavimo na papir, biti i bolja nego protekla – rekla je gradonačelnica Ratković.

sjever.hr

28.05.2024.

Input your search keywords and press Enter.