Now Reading:
Prvim rebalansom povećan proračun Grada Lepoglave za 2024. godinu
Full Article 3 minutes read

Prvim rebalansom povećan proračun Grada Lepoglave za 2024. godinu

U prostorijama čitaonice Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava u četvrtak, 16. svibnja, održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave s ukupno 24 točke Dnevnog reda.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave i o poslovanju groblja u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici, kao i o poslovanju lepoglavske Turističke zajednice, a jednoglasno su prihvaćena i izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu.

Na sjednici su donesene Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave, Odluka o cesiji tražbine radi osiguranja za kreditno zaduženje DVD-a Višnjica te Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika.

Nekoliko točaka dnevnog reda odnosilo se i na prijedloge Programa rada Savjeta mladih Grada Lepoglave, kao i prijedloge izmjena i dopuna Proračuna te programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, raspodijele sredstava za potrebe socijalne skrbi, programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana te u sportu, društvenim djelatnostima i turizmu.

Prvom izmjenom i dopunom Proračuna donijeli smo odluku o povećanju Proračuna za 2024. godinu za 873 tisuće eura odnosno 10,8 posto na plan za 2024. godinu. Ovo povećanje odnosi se uglavnom u ulaganje u komunalnu djelatnosti. Ono što želim posebno istaknuti je da je Grad Lepoglava u prvih 5 mjeseci osigurao 10 projekata vrijednih 513 tisuća eura. Za ove projekte i dio natječaja za koje smo se prijavili i dobili potpore, morali smo usuglasili s ovim izmjenama prihoda, rashoda i izdataka kako bismo u drugoj polovici godine mogli raspisivati natječaje da bi se komunalna djelatnost  i aktivnost mogla i realizirati  – objasnio je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić.

Vezano uz godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu za koji je gradonačelnik Škvarić kazao kako je najveći u povijesti Grada Lepoglave, a iznosio je 26,4 milijuna eura.

Prošle godine realizirali smo 10 projekata iz EU fondova te 4 projekata za koja smo povukli sredstva iz naših ministarstava vrijednosti 3,6 milijuna eura bespovratnih sredstava koja smo uložili u razvoj Grada Lepoglave  – dodao je gradonačelnik.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i donošenje Rezolucije o proglašenju Grada Lepoglave sigurnim mjestom za žene koju su vijećnici jednoglasno donijeli.

Vijećnicima je podneseno i Izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu 2023. godine, te su data na znanje i izvješća o radu IVKOM-a i poslovanju VARKOM-a te Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje od siječnja do travnja ove godine.

Kada se govori o Izvješću o radu gradonačelnika za drugu polovicu 2023. godine treba posebno istaknuti kako se on odnosio na provođenje projekata, protokolarni dio i koordinaciju rada Gradske Uprave, predavanje Zakona, odluka i prijedloga Gradskom vijeću što se može vidjeti, kako je već spomenuto, kroz 14 realiziranih projekata i Proračunom koji je iznosio 26,4 milijuna eura.

sjever.hr 20.05.2024.

Input your search keywords and press Enter.