Now Reading:
Od sada će hitni pacijenti s područja Koprivničko-križevačke županije moći koristiti prijevoz helikopterske hitne službe
Full Article 3 minutes read

Od sada će hitni pacijenti s područja Koprivničko-križevačke županije moći koristiti prijevoz helikopterske hitne službe

U subotu, 30. ožujka s radom započinje helikopterska hitna medicinska služba, a za područje Koprivničko-križevačke županije nadležna je HHMS Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Helikopter hitne medicinske službe će se koristiti kada bolest ili ozljeda zahtijeva hitno medicinsko zbrinjavanje, nadzor i prijevoz te u slučajevima kada se očekuje da će se poboljšati zdravstveni ishod pacijenta u usporedbi s korištenjem kopnenog cestovnog vozila ili pomorskog plovila, odnosno kod pacijenta s bolestima ili stanjima čija prognoza ovisi o vremenu započinjanja specifične terapije ili o provođenju hitnih dijagnostičko-terapijskih intervencija koje nisu dostupne u najbližoj nadležnoj bolnici.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije će u slučaju potrebe  zbrinjavanja pacijenta crvenog, najhitnijeg kriterija ili u slučaju kada bi korištenje cestovnog vozila bilo neprihvatljivo za zdravstveno stanje pacijenta zbog velike udaljenosti ili nepristupačnog terena, aktivirati helikoptersku hitnu medicinsku službu s ciljem prijevoza pacijenta u Kliničku bolnicu Dubrava.

Ako bi se radilo o specifičnim hitnim medicinskim stanjima koja bi zahtijevala hitno bolničko zbrinjavanje, primjerice u Kliničkoj bolnici za dječje bolesti ili Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, tada će s heliodroma Kliničke bolnice Dubrava, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, dalje osigurati hitni medicinski cestovni prijevoz do određene bolnice.

U organizaciju takvog prijevoza bit će uključen i Centar 112 koji će trebati osigurati mjesto slijetanja i osloboditi ga od ljudi, ovisno o koordinatama lokacije pacijenta. Mjesto slijetanja helikoptera može biti prometnica, obližnja livada, nogometno igralište ili bilo koje drugo pogodno mjesto, najbliže lokaciji pacijenta.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je Protokol komunikacije i aktivacije HHMS-a, te Smjernice i upute za medicinske dispečere za aktiviranje HHMS-a u kojima su navedena i medicinska stanja kod kojih se HHMS može aktivirati, primjerice srčani zastoj kod odraslih i djece, velike nesreće i katastrofe, bol u prsima, poremećaji svijesti, infekcije, sepse, prometne nesreće s težim ozljedama, opekline i ozljede uzrokovane električnom energijom, utapanje i druga stanja definirana u smjernicama, a u kojima je helikopter najbrže rješenje.

Iako je Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije svojim osobljem i voznim parkom, te medicinskom opremom itekako osposobljen u pružanju hitne medicinske pomoći i dobro uhodan u postizanju najbrže medicinske pomoći unutar zlatnog sata, sada je spreman i na nove izazove koje HEMS donosi, a što će dodatno pomoći u zbrinjavanju najpotrebnijih.

FOTO: Ilustracija

sjever.hr 29.03.2024.

Input your search keywords and press Enter.