Now Reading:
Održana sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, potvrđeni dobitnici javnih priznanja
Full Article 5 minutes read

Održana sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, potvrđeni dobitnici javnih priznanja

U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici održana je 17. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 32 točke dnevnog reda.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Damir Felak, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnici županijskih upravnih tijela i ravnatelji županijskih ustanova.

Članovi Županijske skupštine na početku sjednice donijeli su Odluku o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije kojom umjesto Danijele Glavosek Kovačić i Miodraga Plantaka dužnosti članova preuzimaju Marijan Cepetić i Ivica Jendrašic s liste Nezavisni.

Potom su potvrđeni i ovogodišnji dobitnici javnih priznanja kojima će se priznanja uručiti na svečanoj sjednici povodom Dana Koprivničko-križevačke županije.

Nagradu Koprivničko-križevačke županije za životno djelo će dobiti prim. mr. sc. Terezija Salajpal, dr. med. spec. neuropsihijatar, subspec. psihoterapije iz Koprivnice. Nagradu Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ će dobiti Nevenka Fuchs iz Đurđevca, a Nagradu Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ Davor Jendrašić, prof. glazbene kulture iz Đurđevca.

Nagradu Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije svojim djelovanjem su zaslužili: Udruga „Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija“ – Udruga P.O.I.N.T. iz Križevaca i Josip Gregurić iz Koprivnice.

Nagradu Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini će dobiti Nogometni klub „RADNIK – KRIŽEVCI“ Križevci i BISTRA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. iz Đurđevca. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije će biti uručene Nogometnom klubu „Graničar“ Legrad, Glumišnoj družini Virje, Davoru Konficu iz Križevaca, Robertu Vulić iz Koprivnice te Mariji Posavec iz Koprivnice.

Članice i članovi su podržali i Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine koje je predstavio župan Darko Koren istaknuvši kako je Županijska uprava u predmetnom razdoblju nastavila provoditi brojne projekte i programske aktivnosti te kontinuirano radila na ravnomjernom razvoju svih krajeva županije što je i vidljivo po realizaciji u sektorima obrazovanja, zdravstva, gospodarstva i turizma te drugim područjima u kojima Županija ima nadležnost.

Donesene su i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, Odluka o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu te Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu na području Koprivničko-križevačke županije. Potvrđena su – Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2023. godinu, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, Izvješće za 2023. godinu o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024., Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu te Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini.

Skupština je potvrdila i Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije, Izvješće o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji, Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2023. godinu.

Zamjenik župana Ljubić je predstavio Izvješće o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2023. godinu te Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2023. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji, koje su članovi Skupštine podržali isto kao i Plan djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Izvješće o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2023. godinu predstavila je pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić koje je Skupština podržala isto kao i Izvješće o mjerama provođenja Aktivnosti 100208: Županija prijatelj djece te Izvješće o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2023. godinu.

Skupština je prihvatila i Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu te Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2023. godinu i Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2023. godinu, a članice i članovi su donijeli Zaključak o provođenju postupka sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kupoprodaji nekretnine upisane u zk.ul.br. 3939, k.o. Đelekovec u suvlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županiji, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Koprivnički Bregi te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava služnosti.

Članice i članovi skupštine donijeli su i Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova Skupštine.

foto: kckzz.hr
sjever.hr/kckzz.hr
12.03.2024.

Input your search keywords and press Enter.