Now Reading:
Zagrebačka županija izdvojit će 150.000 eura za organizaciju turističkih manifestacija na području županije
Full Article 2 minutes read

Zagrebačka županija izdvojit će 150.000 eura za organizaciju turističkih manifestacija na području županije

Zagrebačka županija raspisala je 150.000 eura vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2024. godini.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, gradovi i općine, turističke zajednice i udruženja obrtnika registrirana na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 10.000 eura po pojedinom korisniku.

Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije manifestacije.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti pozivom na broj telefona: 01/6009-425 ili e-mailom na uog@zagrebacka-zupanija.hr.
Natječaj je otvoren do 26. ožujka 2024. godine.

sjever.hr/zagrebacka-zupanija.hr
27.02.2024.

Input your search keywords and press Enter.