Now Reading:
Novi park prirode na sjeveru Hrvatske pridonijet će očuvanju bioraznolikosti, ali i biti generator razvoja lokalne zajednice
Full Article 4 minutes read

Novi park prirode na sjeveru Hrvatske pridonijet će očuvanju bioraznolikosti, ali i biti generator razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja intenzivno radi na aktivnostima zaštite Ivanščice, Strahinjčice, Maceljske gore i Ravne gore u kategoriji parka prirode. Riječ je o ideji pokrenutoj još 2009. godine, a oživljenoj 2021. godine putem inicijative više saborskih zastupnika, gradonačelnika i načelnika te dva župana.

Tijekom siječnja je s Krapinsko-zagorskom i Varaždinskom županijom usuglašen načelni obuhvat budućeg Parka površine veće od 31.000 hektar. Održane su i konzultacije s predstavnicima 14 gradova i općina čiji je prostor obuhvaćen prijedlogom granice. Cilj je bio upoznati ih s kategorijom parka prirode i učincima koje će imati na stanovništvo tog kraja, ali i prikupiti njihova mišljenja.

Park prirode pogodan je oblik zaštite većih vrijednih prostora kakvo je Hrvatsko zagorje jer istovremeno omogućuje zaštitu prirodnih vrijednosti, ali i korištenje prirodnih dobara. Proglašenjem parka prirode očekuje se da upravo prirodne i krajobrazne vrijednosti u sinergiji s bogatom kulturno-povijesnom baštinom postanu osnova razvoja ovog dijela Hrvatskog zagorja.

– Park prirode prilika je za prepoznatljivost i dodatnu promociju područja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razvoj održivog turizma, rekreativnih sadržaja u prirodi, ukupan razvoj područja te veću i lakšu dostupnost EU fondova za financiranje projekata očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. Kao primjere povlačenja sredstava EU fondova u unaprjeđenju posjetiteljske infrastrukture na području parkova prirode mogu se izdvojiti Nebeska šetnica (PP Biokovo), Geoinfo centar Voćin (PP Papuk), posjetiteljski centar Poklon (PP Učka), Cerovačke špilje (PP Velebit) i dr. Park prirode svakako će pridonijeti očuvanju kvalitete života i zdravlja ljudi područja kroz očuvanje seoskih domaćinstava i ublažavanje trenda depopulacije – poručuju iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prilog konstataciji Ministarstva govori i izjava Josipa Beljaka, načelnika Općine Stubičke Toplice, čija općina se nalazi u obuhvatu Parka prirode Medvednica.

– Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je 80 posto površine Općine Stubičke Toplice obuhvaćeno Parkom prirode. Uvjeti koje Park prirode propisuje su sami po sebi nešto „stroži“ u odnosu na uobičajene, no upravo su oni garancija racionalnog korištenja prostora sa što manjom destrukcijom okoliša. Upravo takva planska aktivnost svih dionika u procesu doprinosi prirodnoj ravnoteži, održivom razvoju, očuvanju prirodnih bogatstava te bioraznolikosti. Očuvana priroda jedan je od najvažnijih razloga doseljavanja mladih u našu općinu te ujedno prilika za sve da iskoriste ovakve uvjete bilo u smislu proizvodnje domaće hrane ili bavljenja turizmom. Suradnja s ustanovom PP Medvednica je do sada bila odlična i vjerujem da će biti i dalje – rekao je načelnik Beljak.

Parkom prirode upravlja Javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska uredbom Vlade. Osnivanje Javne ustanove donosi i nova radna mjesta. Također, iskustva u drugim zaštićenim područjima Republike Hrvatske potvrdila su već u prvim godinama nakon uspostavljanja zaštite pojačan razvoj turizma i porast broja domaćih i stranih posjetitelja. Tako se očekuje da će i Hrvatsko zagorje imati koristi od učinaka koje će turizam donijeti, a utjecat će i na cjelokupno gospodarsko stanje područja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zaštićeno područje kao što je park prirode je generator razvoja lokalne zajednice, kako razvoja turizma, ugostiteljstva, vrijednosti OPG-ova tako i izravnog pozitivnog utjecaja na proračun jedinice lokalne samouprave. U parku prirode mogu se odvijati gospodarske i druge djelatnosti, uključujući proizvodnu i industrijsku djelatnost te zahvati koji nemaju značajan negativni utjecaj na bitna obilježja i ulogu parka. Sakupljanje biljnih i gljivljih vrsta koje nisu posebno zaštićene, u komercijalne svrhe, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa dozvoljeno je, kao i izvan granica parka prirode, uz dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i pribavljenu suglasnost vlasnika ili ovlaštenika prava na zemljištu. Ograničenja se prvenstveno odnose na nacionalne parkove i stroge rezervate gdje je bilo kakvo sakupljanje zabranjeno.

Za park prirode Hrvatski sabor donosi Prostorni plan područja posebnih obilježja. Do donošenja tog plana na prostoru parka vrijedi sva važeća prostorno planska dokumentacija, odnosno prostorni plan županije, prostorni planovi općina i gradova te generalni urbanistički planovi. Izmjene i dopune navedenih prostornih planova, po proglašenju parka prirode, moraju sagledati vrijednosti radi kojih je park proglašen.

sjever.hr
20.02.2024.

Input your search keywords and press Enter.