Now Reading:
JU Zagorje zeleno: Stanje populacije vidre na rijeci Sutli
Full Article 2 minutes read

JU Zagorje zeleno: Stanje populacije vidre na rijeci Sutli

Tijekom terenskih istraživanja populacije vidre na rijeci Sutli u 2020. godini istražena su 34 lokaliteta. Istraživanja su se provodila u sklopu projekta Veze prirode Interreg SI-HR u kojem je Javna ustanova Zagorje zeleno bila partner.

Od 34 lokaliteta, tragovi prisutnosti vidre su zabilježeni na 33 lokaliteta. Broj nađenih tragova  bio je velik te su se izmeti mogli relativno lako pronaći. Zabilježeni su lokaliteti s više desetaka starih i srednjih izmeta što upućuje na vrlo veliku aktivnost u označavanju teritorija.

Također treba istaknuti da su tragovi prisutnosti vidre na toku rijeke Sutle tijekom istraživanja u 2020. godini mogli naći lakše i u većem broju u odnosu na istraživanje u 2009. godini. To bi mogla biti indikacija da se u zadnjih desetak godina povećala brojnost populacije vidre na rijeci Sutli.

Iz prikupljenih literaturnih podataka i rezultata recentnih terenskih istraživanja, zaključeno je da trenutno u Sutli i pritokama živi brojna populacija i da se vidra može naći uzduž cijelog toka rijeke Sutle.

Na području rijeke Sutle, vidra se susreće i s brojim pritiscima i prijetnjama. U gornjim je tokovima rijeke Sutle za vrijeme ljetnih mjeseci često zabilježen nizak vodostaj, smanjen protok vode, visoka temperatura i manjak kisika u vodi što dovodi do ugibanja riba.

Tijekom 2009. godine zabilježene su povišene koncentracije otopljenih teških metala. Vidre su kao vršni predatori osjetljive na otopljene metale u vodi zbog njihove bio akumulacije u tijelu.

Budući da se rijeka Sutla nalazi uz državnu granicu između Slovenije i Hrvatske, na mnogim mjestima postavljena je bodljikava žica koja bi mogla smetati vidri, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kada je obraštena vegetacijom. Međutim, vidre na graničnom području Sutle su dobro zaštićene od krivolova radi granične policije i radi strogog režima provođenja lovnih aktivnosti.

Iako nema većih prometnica ni naselja uz rijeku Sutlu, može doći do njihovog stradavanja na cesti blizu državne granice za vrijeme visokih vodotoka. U sklopu projekta Veze prirode postavljen je zeleni most za vidre u Kumrovcu kojim bi se smanjila vjerojatnost stradavanja vidri da tom području. Osim toga, napravljena su 2 nova staništa (korita) za vidru uz rijeku Sutlu.

Izvor: Jelić M. (2021): Završno izvješće stručne osnove za upravljanje vidrom – Projekt Veze prirode (Interreg SI-HR 2014-2020)

Fotografija: Goran Šafarek

Input your search keywords and press Enter.