Now Reading:
I u prošloj godini u fokusu Općine Veliki Bukovec komunalna infrastruktura, sport i najpotrebitiji mještani
Full Article 3 minutes read

I u prošloj godini u fokusu Općine Veliki Bukovec komunalna infrastruktura, sport i najpotrebitiji mještani

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec raspravljalo se o brojnim temama, a između ostalog, jednoglasno je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu.

Prošle godine Općina Veliki Bukovec realizirala je 7,4 milijuna kuna prihoda, odnosno 99,35 posto planiranih prihoda, a primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 18,28 kuna, odnosno 100% od planiranog. Rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3,8 milijuna kuna, odnosno 93,59 posto od planiranog, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 1,9 milijuna kuna, odnosno 99,82% od planiranog. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu nešto većem od 505 tisuća kuna, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

Općina Veliki Bukovec u prošloj je godini za gradnju komunalne infrastrukture izdvojila ukupno 1,2 milijuna kuna, a za njeno održavanje 494 tisuće kuna, od čega najveći iznos otpada na održavanje nerazvrstanih cesta.

Općina u protekloj godini nije zaboravila ni na svoje najpotrebitije mještane, pa je tako za program javnih potreba u socijalnoj skrbi izdvojila preko 100 tisuća kuna i to za razne mjere, od pomoći obiteljima i pojedincima, preko podmirenja troškova stanovanja, pa do potpora roditeljima novorođene djece te darova za djecu povodom blagdana.

Općina Veliki Bukovec veliku pažnju pridaje i sportu, pa je tako za ŠNK “Poljoprivrednik” Kapela Podravska, ŠRK “Linjak” Veliki Bukovec, NK “Bukovčan” Veliki Bukovec i Karate Klub Okinawa Mali Bukovec izdvojila 78 tisuća kuna.

Nakon katastrofalne tuče koja je prošle godine pogodila područje Velikog Bukovca, Općina je temeljem smjernica Varaždinske županije izradila novu procjenu rizika od velikih nesreća koju je Općinsko vijeće na sjednici u utorak jednoglasno usvojilo.

Osim poplava i potresa kao rizika koji mogu imati najveće učinke i posljedice u području općine Veliki Bukovec, radna skupina je odabrala i sušu, kao pojavu koja permanentno više od desetljeća stvara najveće štete u Općini, osobito u poljoprivredi kao najhitnijoj djelatnosti. Tako je elementarna nepogoda uzrokovana sušnim razdobljem, u zadnjih 20 godina, proglašena čak devet godina.

-Svake godine, ponekad i u više navrata, javljaju se suše koje u ovom poljoprivrednom kraju stvaraju ogromne štete. Iako postoji obilje voda i djelom izvedena melioracijska mreža kanala navodnjavanje se ne rješava sustavno pa su štete, osobito posljednjeg desetljeća kada se javljaju meteorološki ekstremi, velike – rekao je načelnik Franjo Vrbanić.

Općina Veliki Bukovec će pak nastaviti jačati organizaciju i materijalnu osnovu Vatrogasne zajednice i DVD-ova na području Općine kao glavnog oslonca pomoći u kriznim situacijama, odnosno na taj način smanjivati negativne učinke depopulacije osobito najaktivnijeg dijela stanovništva.

Usvojeno je i izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Veliki Bukovec. Jedan od segmenta protupožarne zaštite je redovito održavanje i unapređenje sustava zaštite od požara ostvarivanjem kvalitetne suradnje s nadležnim vatrogasnim društvima te osiguravanjem propisima određenih uvjeta radi brzog djelovanja na području Općine Veliki Bukovec kroz osigurana financijska sredstva te nabavku opreme, vozila.

Donesen je i program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske na području Općine Veliki Bukovec u 2023. godini. Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera za sprječavanje nastanka požara i razvojem odgovarajućih elemenata operativnih snaga za gašenje požara.

sjever.hr
03.05.2023.

Input your search keywords and press Enter.