Now Reading:
Iduće godine stiže novi zakon zbog kojeg će stanovanje biti još skuplje – evo o čemu je riječ
Full Article 3 minutes read

Iduće godine stiže novi zakon zbog kojeg će stanovanje biti još skuplje – evo o čemu je riječ

stanovi

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je za iduću godinu donošenje Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Novim propisom trebalo bi se učinkovitije regulirati upravljanje stambenim zgradama, a jedna od glavnih točaka koju bi trebalo precizirati je određivanje visine pričuve, prenosi N1.

Upravljanje višestambenim zgradama uređeno je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1997. godine prema kojem su suvlasnici dužni sudjelovati u upravljanju zajedničkim dijelovima nekretnine, odrediti predstavnika stanara i osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja te osnovati zajedničku pričuvu.

Određivanje primjerene pričuve i njezina uredna naplata ključni su preduvjeti za kvalitetno održavanje zajedničkih dijelova zgrade. Visinu pričuve određuju suvlasnici zgrade natpolovičnom većinom glasova prema neto površini stambenog prostora.

Dogovoreni iznos pričuve u konačnici ovisi o financijskim mogućnostima stanara i programu upravljanja zgradom.

Nakon što suvlasnici stanara izglasaju godišnji plan aktivnosti vezanih za održavanje zajedničkih dijelova zgrade upravitelj je dužan izraditi plan predviđenih poslova za održavanje, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program), te to na prikladan način objaviti u zgradi najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine.

Na temelju predviđenih troškova određuje se visina pričuve izražena po kvadratnom metru stana. U izračun pričuve potrebno je uključiti eventualne izvanredne zahvate koji podrazumijevaju veće popravke ili poboljšanja na zgradi, za čije je poduzimanje potrebna suglasnost svih suvlasnika i koji se provode u dužem razdoblju.

Prema članku 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stoji da su sredstva zajedničke pričuve suvlasnici dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54 posto vrijednosti njihova posebnoga dijela.

Kako je vrijednost posebnih dijelova nekretnine nemoguće točno utvrditi bez provedene procjene vrijednosti nekretnine, što bi za suvlasnike zgrada predstavljalo dodatni trošak, umjesto toga kao parametar za izračun minimalne pričuve služi etalonska vrijednost izražena kao etalonska cijena građenja, prenosi N1.

Od 2020. na snazi je Podatak o etalonskoj cijeni građenja, a koja za primjenu u drugim propisima iznosi 6000 kuna po metru kvadratnom. Primjenom zakonske odredbe i navedenog parametra, minimalni iznos zajedničke pričuve koji su suvlasnici dužni uplaćivati trebao bi iznositi 2,70 kn/m2.

Nadležno ministarstvo je u nacrtu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada kao parametar za izračun minimalne pričuve uzelo cijenu od 6800 kuna po kvadratu koja se koristi za potrebe društveno poticane stanogradnje. Primjenom zakonske odredbe i tog parametra, minimalni iznos zajedničke pričuve trebao bi iznositi 3,06 kuna po kvadratu.

Budući da zakon još nije donesen, većina upravitelja i predstavnika suvlasnika za izračun uzimaju vrijednost od 6000 kuna po kvadratnom metru.

Od početka 2023. minimalni iznos trebat će preračunati u euro, što stvara dodatne probleme. S obzirom da ne postoji jasno tumačenje za izračun u kunama, upravitelji će vjerojatno i konverziju morati napraviti po vlastitom nahođenju.

www.sjever.hr / n1
17.11.2022.

Input your search keywords and press Enter.