Now Reading:
Za vlasnike nekretnina katastarske općine Komor manji nameti po metru kvadratnom; Starom odlukom 360 kuna plaćali bi oni koji imaju zemljište od 50 m2 i oni koji imaju od 950 m2, sada će plaćati 36 lipa po kvadratu
Full Article 4 minutes read

Za vlasnike nekretnina katastarske općine Komor manji nameti po metru kvadratnom; Starom odlukom 360 kuna plaćali bi oni koji imaju zemljište od 50 m2 i oni koji imaju od 950 m2, sada će plaćati 36 lipa po kvadratu

U petak je održana izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bedekovčina s temom izmjene visine iznosa sredstava koja vlasnici nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Komor.

Kako je načelnik općine Bedekovčina Darko Ban rekao cijeli projekt katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za općinu Komor državna geodetska uprava sufinancira sa 40%, a preostali dio od 60% sufinanciraju Općina i mještani dok su državne imovine izuzete.

-Svaka livada, svaka šuma, svaka kuća, svaka cesta će ući u katastarsku izmjeru. Za svaku državnu šumu, cestu odnosno sve ono što je državna imovina, platiti će Općina Bedekovčina, a mještani će platiti samo svoj udio na svoje imovine – kazao je načelnik Ban.

Naime, nastavno na prethodnu sjednicu održanu tjedan ranije vijećnici su donijeli odluku kojom je određeno da se za nekretnine površine do 1000m2 plaća paušal od 360,00 kuna, a za nekretnine 1001 m2 i više– 0,36 kuna po m2.

-Što u praksi znači ukoliko jedan vlasnik ima četiri parcele po, naprimjer, 250, 950, 280, 750 i 630 m2, za svaku tu parcelu bi morao platiti po 360 kuna – objasnio je načelnik i dodao kako bi na ovaj način mještani koji imaju više parcela bili rasterećeni tolikih davanja.

-Vijećnicima sam na sjednici rekao da si moramo dati malo vremena kako bismo vidjeli koliko će biti čestica, jer kod takvih izmjera pokazalo se da je u biti puno manje čestica i da ljudi imaju manje kvadrata što će se odnositi i na iznos koji će morati platiti – kazao je načelnik i objasnio kako će se čestice ovom izmjerom okrupnjavati, sve čestice koje posjeduju okrupniti će se u jednu što će se isto tako odnositi na cijenu.

Kako bi isfinancirala katastarsku izmjeru, Općina Bedekovčina će se morati zadužiti kroz iduće dvije godine koliko će izmjera trajati, a što će biti i jedna od tema na idućim sjednicama. Zadužiti će se kako bi mogla platiti prema socijalnim kriterijima za one osobe koji zaista nisu u mogućnosti platiti, koji žive sami i koji imaju mirovinu manju od 1800 kuna.

Tako su vijećnici, razmatrajući mogućnost da se ta odluka izmijeni odnosno obriše odredba koja se odnosi na plaćanje paušala u iznosu od 360,00 kn po m2 za nekretnine do 1000 m2 te da iznos sufinanciranja bez obzira na kvadraturu iznosi 0, 36 kn/m2 taj prijedlog je većinom glasova usvojen.

Predsjednik Vijeća Marko Ocvirek kazao je kako su uvidjeli kako je ova odredba krivo donesena.

-Ovom odlukom izašli smo u susret jako velikom broju mještana katastarskoj općini Komor gdje ljudi imaju nekoliko manjih čestica za koje bi morali plaćati po 360 kuna po svakoj čestici koju posjeduju. Na ovaj način plaćati će po kvadratu iznos od 36 lipa za kvadrat što će za njih iznositi puno manje. Naprimjer, za česticu od 500 m2 morali bi platiti 360 kuna, a ovom odlukom plaćati će 180 kuna – objasnio je predsjednik vijeća Ocvirek.

Na taj će način mještani koji u vlasništvu imaju više nekretnina biti rasterećeni prevelikih davanja za već ionako preopterećen kućni budžet.

msopek/sjever.hr 20.08.2022.

Input your search keywords and press Enter.