Now Reading:
Nakon što se izgradi nasip vrijedan 27 milijuna kuna Cestica će biti sigurna od poplava
Full Article 5 minutes read

Nakon što se izgradi nasip vrijedan 27 milijuna kuna Cestica će biti sigurna od poplava

hrvatske vode

U sjedištu Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda u Varaždinu u utorak, 2. travnja, potpisani su Ugovor za izvođenje radova i Ugovor za Stručni nadzor građenja u sklopu projekta izgradnje desnog dravskog nasipa u općini Cestica.
Ugovore je u ime Hrvatskih voda potpisao generalni direktor Zoran Đuroković te u ime izvođača direktori članova zajednice ponuditelja – Eugen Čalopa, Vodogradnja d.d. Varaždin, i Saša Sabolić, Hidrotehnika d.o.o. Čakovec – te u ime vršitelja stručnog nadzora direktori članova zajednice – Branko Miljković, Geokon d.o.o. Zagreb ,i Zvonimir Bajsić, Labos d.o.o. Varaždin.

Generalni direktor Zoran Đuroković je naglasio da je ovaj projekt rezultat dobre suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka na području vodnog gospodarstva.
„Ovaj se projekt realizira i velikim dijelom sufinancira iz projekta prekogranične suradnje za potrebe smanjenja rizika od poplava ovdje na rijeci Dravi, a isto tako to se čini i na rijekama Muri, Sutli, Bregani, Kupi i Dragonji. Ovaj projekt vrijedan je 26 milijuna kuna, od čega ćemo vjerojatno do 11 milijuna kuna osigurati upravo iz tog tzv. programa Frisco, međunarodne prekogranične suradnje, a preostalih 15 milijuna kuna uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda“, izjavio je Đurokoviće te dodao da je bitno da će se nasip nadvisiti na pojedinim mjestima i jedan metar, uz prosječno pola metra nadvišenja.
„Ugradit ćemo novih 100 tisuća kubnih metara materijala i zapravo ga rekonstrukcijom dići na punu višu razinu, kako se one poplave iz 2012. godine više ne bi dogodile. Na taj način u potpunosti ćemo obraniti više od 3 tisuće stanovnika u tri naselja, a isto tako obraniti 1.250 hektara područja koje je bilo izloženo mogućem plavljenu“, kazao je generalni direktor Hrvatskih voda.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg naglasio je da Ministarstvo u zadnje vrijeme ulaže sve više pažnje i napora u realizacije projekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda.
„U zadnjem desetljeću sve više smo suočeni s posljedicama elementarnih nepogodama i sve izraženijim klimatskim promjenama. Osobito mi je zadovoljstvo pratiti projekte koji imaju novi način financiranja, a prekograničnom suradnjom svakako je jedan od takvih novih načina financiranja“, izjavio je Šiljeg zadovoljan što se putem prekogranične suradnje za ovakve i slične projekte može osigurati oko 35 posto sredstava.

Načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj zahvalio je saborskim zastupnicima Anđelku Stričaku i Josipu Križaniću koji su, po njegovim riječima, praktički doveli u Općinu Cestica 26 milijuna kuna vrijedan projekt koji je od izuzetne važnosti za mještane.
„Poplava koja se dogodila 2012. godine nanijela je velike štete, a zahvaljujući ovom nasipu naši mještani i naša imovina više neće biti ugroženi“, kazao je Korotaj.

Saborski zastupnik Josip Križanić, ujedno i predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, naglasio je da na području cijele Hrvatske imamo tzv. trusna područja koja sada Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike saniraju.
„Sutra su tri nova zakona u Saboru s kojima će se još ovo područje poboljšati. Intencija ide prema tome ne samo da se dižu nasipi, nego i da se čiste korita rijeka, a i nasipi oko rijeka. S druge strane, zalažemo se za to da se ne zabranjuje čišćenje korita rijeka, odnosno vađenje šljunka i pijeska iz rijeka, pa ćemo sutra u saborskoj raspravi o tome govoriti“, rekao je Križanić.

Postojeći desno-obalni nasip rijeke Drave, Virje Otok-Brezje izgrađen je 1968. godine, dužine je 3.711m i visinski je vezan na razinu poplavne vode iz 1965. godine. Nakon poplave u studenom 2012. godine pri kojoj je došlo do značajnog prelijevanja i proboja nasipa kojom su bila zahvaćena 3 okolna naselja s mnogobrojnim stambenim i industrijskim objektima s ukupnom površinom plavljenja od čak 650 ha, izvršena je sanacija oštećenja te djelomična rekonstrukcija nasipa u vidu izravnanja i nadvišenja krune nasipa.

Izrađene su sveobuhvatne analize poplavnog događaja te je započeta izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nasipa te rješavanje složenih imovinsko-pravnih odnosa. Zbog geografskog položaja te objekata HE Varaždin, ovaj nasip štiti veliko područje površine 1.250 ha, sva naselja od Virje Otoka do Varaždina, 815 kućanstva gdje živi 3.090 stanovnika, proizvodne pogone, farme i prometnice.
Visina rekonstruiranog nasipa bit će pola metra viša od nivoa vode za protok od 3100 m3/s iz matematičkog modela (statistička velika voda PP 100 g iznosi 3015 m3/s).

Rekonstrukcija nasipa doprinijet će smanjenju poplavnih opasnosti i rizika što doprinosi razvoju dijelova regije koji se suočavaju s rizikom od poplava, širenju turističke infrastrukture i turizma, čime se jača lokalno gospodarstvo, otvaraju nova radna mjesta i općenito donosi poboljšanje životnih uvjeta.

Projekt je dio strukturnih, investicijskih, mjera unutar FRISCO 1 projekta – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava, što ukazuje da je rekonstrukcija nasipa Otok Virje-Brezje jedno od optimalnih rješenja u smislu smanjenja poplavnih opasnosti i rizika na ovom području.

Sveukupni troškovi investicije iznose 26.299.324,50 kuna, u što je uključena priprema i izgradnja.
Datum početka projekta je 1. travnja 2019. dok je njegov završetak 30. rujan 2021. odnosno rok za provedbu projekta je 30 mjeseci što uključuje završetak građevinskih radova te ishođenje uporabne dozvole za građevinu. Predviđeno trajanje građevinskih radova je 24 mjeseca, od 1.4.2019. do 30.3.2021. godine.

s.kalajdžija/sjever.hr

Input your search keywords and press Enter.