Now Reading:
Darko Ban: Iza nas je godina puna realiziranih projekata, a i iduća godina će se tako nastaviti s ciljem da osiguramo bolji život našim mještanima
Full Article 8 minutes read

Darko Ban: Iza nas je godina puna realiziranih projekata, a i iduća godina će se tako nastaviti s ciljem da osiguramo bolji život našim mještanima

Mjesec je prosinac, doba kada smo svi već u nekom svečanom i blagdanskom, božićnom tonu. Općina Bedekovčina ima i razlog više za slavlje, jer je na blagdan svete Barbare svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježila svoj dan. Tim povodom razgovarali smo s načelnikom Darkom Banom, o najvažnijim projektima na području općine Bedekovčina u proteklih godinu dana.

Radilo se jako puno, od komunalne infrastrukture, europskih projekata, do brige za djecu i mlade. Općina pomaže i rad udruga te poduzetnike…

S: Načelniče Ban, po pitanju komunalne infrastrukture, što se sve radilo na području općine?

Ban: Jedan od projekata financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije je sanacija klizišta u zaseoku Mlinarići. Ovim projektom smo sanirali štetu te obnovom osigurali uvjete za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva. Vrijednost projekta je 217.396 eura i financiran je iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 91.180 eura na temelju Ugovora o dodjeli sredstava potpisanog s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Nadalje, Općina je sve ukupno iskoristila sredstva iz Fonda za sanaciju ukupno devet prometnica i sanaciju tri klizišta, a ukupna investicija iznosi više od 2 milijuna i 50 tisuća eura.

Proširuje se i DVD Bedekovčina, a izgrađeno je i novo dječje igralište u Poznanovcu, tako da smo u investicijama cijelo vrijeme i sve će to uvelike doprinijeti ugodnijem i ljepšem životu u općini Bedekovčina.

S: Potpisali ste vrlo važne ugovore za dva EU projekta, za izvođenje radova na njima i opremanje, a riječ je o Kulturnom centru i dogradnji Vatrogasnog doma Bedekovčina…

Ban: Tako je, potpisan je ugovor o rekonstrukciji i promjeni namjene zgrade “stare škole” u zgradu Kulturnog centra, vrijedan 1.408.778 eura. Također, potpisan je i ugovor o nabavi opreme za kulturni centar ukupne u vrijednosti 84.55 eura.

Projektom će se rekonstruirati postojeća zgrade stare osnovne škole i prenamijeniti u kulturni centar. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane. U blizini građevine uredit će se i devet parkirališnih mjesta.

Kulturni centar će biti javne i društvene namjene, čime će se poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području općine Bedekovčine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a općina Bedekovčina ugovor o sufinanciranju potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ugovor o izvođenju radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina vrijedan je 1.400.000.00 EUR, od čega je konačan iznos bespovratne potpore 997.491,54 EUR. Općina je financirala izradu projektno-tehničke dokumentacije s 43.034,91 eura te će financirati sve troškove kredita, a također potpisan je i ugovor o nabavi namještaja za vatrogasni dom vrijednosti 78.191 eura.

Planiranom dogradnjom i rekonstrukcijom postojećeg vatrogasnog doma, DVD Bedekovčina dobit će prostor koji će koristiti za redovan rad i aktivnosti, za potrebe smještaja vatrogasaca prilikom većih intervencija, vježbi, organiziranja edukacija i seminara, organiziranja susreta vatrogasaca, vatrogasne mladeži, kao i prostore za rekreaciju mladeži i vatrogasaca.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. DVD Bedekovčina ugovor o sufinanciranju potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S: Od Ministarstva turizma i sporta Općina Bedekovčina je ostvarila, te potpisala ugovor za izgradnju sportskog igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom u iznosu od 75.079 eura. Još jedan hvale vrijedan projekt je pred Vama, načelniče za što ćete utrošiti sredstva?

Ban: Radi se o višenamjenskom sportskom igralištu za mali nogomet i odbojku. U okviru parkovnog terena oko zgrade Spomen doma u Lugu Poznanovečkom, postoji zaravnjeni asfaltirani plato ograđen žičanom ogradom, na kojem je smješteno postojeće sportsko igralište. Opremljeno je improviziranim golovima te drvenim rasvjetnim stupovima s reflektorima i u potpunosti je neuređeno i nefunkcionalno. Ovim sredstvima će se osigurati prostor za nesmetano i sigurno obavljanje sportskih aktivnosti, pa će se tako urediti postojeće igralište za mali nogomet, odnosno odbojku, postaviti gledalište, opremiti igralište rasvjetnim stupovima, golovima za mali nogomet, klupama za upotrebu sportaša i stručnog osoblja, a postavit će se i zaštitna ograda oko igrališta te urediti okoliš.

Procijenjena vrijednost projekta je 213.558,75 eura, od čega će Ministarstvo financirati projekt u iznosu od 75.079,38 eura.

Također, važan je i projekt sanacije dvorca Poznanovec, koji je odobren od strane Ministarstva kulture i medija. O čemu je točno riječ?

U okviru Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2023. godini, od strane Ministarstva kulture i medija, Općini Bedekovčina je odobren projekt hitne sanacije dvorca Poznanovec i za to su osigurali 59.725 eura, odnosno 450.000 kuna.

Naime, tijekom vremena dvorac je dosta devastiran te je došlo do djelomičnog urušavanja krovišta i dijelova stropne konstrukcije. Tako građevina dvorca u pojedinim dijelovima nema potrebnu stabilnost, te je potrebno izvesti radove hitnih mjera sanacije.

S: Koji su još projekti u tijeku, a nismo ih naveli?

Ban: Općini je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobren projekt Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju groblja Orehovica.

Postojeći kompleks groblja sastoji se od starog dijela groblja sa sedam grobnih polja odijeljena grobnim stazama bez vegetacije, ceremonijalno-oproštajnog trga s mrtvačnicom te površine za izgradnju novih grobnih polja. Groblje nema adekvatno rješenje kolnih i pješačkih prometnica i parkirališta sa instalacijama komunalne infrastrukture, a postojeće staze zahtijevaju detaljnu obnovu.

Isto tako, postojeće groblje je djelomično ograđeno ogradom od betonskih stupova i žice koja je u lošem stanju, a ni postojeća rasvjeta groblja ne zadovoljava europske norme te se mora zamijeniti energetski učinkovitom javnom rasvjetom, te je groblju nužna rekonstrukcija.

Do sada je izrađeno idejno rješenje rekonstrukcije groblja i projektni zadatak, dok je pak u svrhu ishođenja građevinske dozvole, potrebno izraditi glavni projekt rekonstrukcije groblja. Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 57.000 eura s PDV-om, od čega će Ministarstvo financirati 16.200 eura.

Planirani zahvat u prostoru odnosi se na detaljno uređenje središnjeg objekta za ispraćaj pokojnika i ostalim sadržajima, parterno uređenje oko središnjeg objekta za ispraćaj, prostora za pohranjivanje urni, prostora za izgradnju novih grobnica, grobnog polja na ostalom dijelu groblja, uređenje parking prostora i gornjeg asfaltnog puta, izgradnju pješačkih staza oko groblja na postojećim i novim ulicama, izgradnju ograde oko cijelog kompleksa groblja i ostalu infrastrukturu u skladu s Pravilnikom o grobljima.

S: Općina Bedekovčina ishodila je građevinsku dozvolu za izgradnju dječjeg igrališta i sportskog igrališta za mali nogomet u naselju Kebel. Kakvo će se igralište napraviti i što će se sve na njemu postaviti?

Ban: Projektom je planirana izgradnja malonogometnog igrališta dimenzija 38×20 metara. Oko igrališta izvest će se zeleni zaštitni pojas te žičana ograda u visini od 2 metra.

Južno od malonogometnog igrališta izgradit će se dječje igralište sa spravama, urbanom opremom i pješačkim stazama. Ukupna površina dječjeg i sportskog igrališta iznosit će 1.074,99 m2. Procijenjena vrijednost projekta je 173.860 eura s PDV-om .

S: Načelniče Ban, dotaknut ćemo se i ostalih tema, prva od njih je dodjela potpora za razvoj poduzetništva. Objavili ste Javni poziv, koliko ste sredstava iz proračuna namijenili za tu svrhu?

Ban: Bespovratne potpore dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 17.250 eura putem sljedećih mjera: potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama u iznosu 13.250 eura, potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova u iznosu od 4000 eura.

Na temelju ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 5300 eura.

Veliku brigu pridajete djeci i mladima, od jednokratne pomoći za novorođene, do stipendija, sufinanciranja prijevoza učenicima.

Tako je djeci i mladima pridajemo veliku pažnju jer su djeca naša budućnost i svakako ih želimo zadržati na našem području. Općina dodjeljuje jednokratne pomoći novorođenima i to za prvo dijete u iznosu 200 eura, za rođenje drugog djeteta u obitelji 265 eura, a za treće i četvrto 332 eura te za peto i svako sljedeće dijete u obitelji po 730 eura.

Općina svake godine pa tako i ove dodjeljuje stipendije. Učenicima se dodjeljuju stipendije u tri kategorije – za nadarene, po socijalnom kriteriju i stipendije za učenike deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose 40 eura, a studentske 80 eura mjesečno. Dodijelit ćemo i sportske stipendije.

Svake godine sufinanciramo prijevoz učenicima i radne bilježnice, također.

Sufinanciramo i rad udruga na području općine koje su vrlo aktivne i uključuju se u razna događanja.

S: I za kraj, poruka mještanima općine Bedekovčina.

Ban: Ono na što smo osobito ponosni je socijalna osjetljivost, briga za onog najmanjeg, briga za onog kome je najpotrebnije. Jednokratne naknade za najpotrebnije, uskrsni paketi za obitelji s više djece, osiguravanje besplatne školske kuhinje za potrebite učenike, sufinanciranje dostave hrane socijalno ugroženima, samo su neke od aktivnosti zbog kojih, dragi naši sumještani, možemo s ponosom reći da smo tu za Vas već 30 godina. Također, želim svima čestit Božić i sretnu Novu 2024. godinu te želim da blagdane provedu u okruženju svojih najmilijih, u toplini doma.

ibelošević/sjever.hr 10.12.2023.

Input your search keywords and press Enter.