Now Reading:
Zimska služba u Varaždinu spremno dočekuje prvi najavljivani snijeg
Full Article 2 minutes read

Zimska služba u Varaždinu spremno dočekuje prvi najavljivani snijeg

S najavom prvih snježnih padalina, gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj i direktor gradske tvrtke Čistoća Zoran Svetec prisustvovali su smotri zimske službe kako bi utvrdili da su spremni svi radni strojevi i sva vozila, kao i snježni plugovi – ralice i posipači soli. Provjerena je njihova ispravnost i funkcionalnost te će Varaždin spremno dočekati prvi ovogodišnji snijeg.

Zimsku službu na području Grada Varaždina obavljaju ugovorni izvoditelji, tvrtke Čistoća d.o.o. i PZC-Varaždin d.d. Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planovima izvoditelja, po prioritetima, zonama, prethodno određenim smjerovima kretanja i načinu čišćenja snijega, strojno i ručno. Za cjelokupnu izvedbu zimske službe unaprijed su osigurana namjenska proračunska sredstva. Programom zimske službe za sezonu 2023./2024. predviđene su aktivnosti: ručno čišćenje snijega i leda (10.600 m2) te strojno čišćenje snijega i leda (120.158 m2).

Tijekom zimskog perioda važno je građanima skrenuti pozornost na naglašeni oprez u prometu i prilikom kretanja gradom. Također je nužno da vozači poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, osobito onaj dio koji regulira parkiranje vozila, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama i nogostupima na području Grada Varaždina.

Isto tako, slijedom odredbi Odluke o komunalnom redu, vlasnici/posjednici građevine/poslovnog prostora dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2 metra, osim ako javna površina na tom dijelu nije uža od toga. Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda, javnu površinu potrebno je posipati solju. Vlasnici i posjednici stanova u stambenim građevinama dužni su uklanjati snijeg i led s parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.

sjever.hr

30.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.