Now Reading:
Općina Đurmanec nabavila kompostere za mještane
Full Article 1 minutes read

Općina Đurmanec nabavila kompostere za mještane

Općina Đurmanec nabavila je kompostere za domaćinstava na području općine, a namijenjeni  su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta.

Naime, Općina se lani prijavila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a predmet ovog poziva bio je sufinanciranje nabave komunalne opreme – kompostera i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 47.000 eura s PDV-om.

– Fond nam je odobrio iznos od 28.200 eura s PDV-om, dok smo preostali dio sredstava osigurali u općinskom proračunu. Kompostiranjem se planira smanjiti količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta te se time ostvaruje provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom RH – rekao je načelnik Općine Đurmanec Damir Belošević i pozvao mještane da preuzmu kompostere u reciklažnom dvorištu u Krapini uz predočenje dokaza da su korisnici  javne usluge (osobne iskaznice i računa za javnu uslugu-zbrinjavanja komunalnog otpada).

sjever.hr 21.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.