Now Reading:
Općini Petrijanec odobren važan projekt vrijedan gotovo 40 tisuća eura!
Full Article 3 minutes read

Općini Petrijanec odobren važan projekt vrijedan gotovo 40 tisuća eura!

Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva od strane Fonda za zaštitu okoliša ienergetsku učinkovitost. Iznos prihvatljivih troškova iznosi 37.581,25 eura, dok će Fond sufinancirati iznosom od 15.000,00 eura, što iznosi 39,91% opravdanih troškova.

Cilj projekta je informirati i educirati građane o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo te izgraditi svijest svih skupina javnosti o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom. Izgraditi svijest građana u svojstvu potrošača o važnosti promjene njihovih navika te o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa.

Provedbom programa podupire se izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada, koje se odlaže na odlagališta.

Projekt će se provoditi početkom 2024. godine.

-Provedbom izobrazno–informativnih aktivnosti na području općina Petrijanec s ovim projektom, doprinijeti će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpada s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, većem recikliranju kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt doprinosi unapređenju i kvaliteti života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom. Općina Petrijanec provela je nekoliko projekata u cilju pravilnog zbrinjavanja otpada pa su tako nabavljeni spremnici za besplatno odlaganje tekstila na 10 lokacija na javnim površinama, nabavljene su kante za odvajanje stakla, papira i plastike u parkovima i dječjim igralištima, podijeljeni su komposteri i žute kante za odvajanje plastike na kućnom pragu, a Općina Petrijanec sufinancira i odvoz ljubičastih kanti za pelene a problematičan otpad može se zbrinuti u mobilnom reciklažnom dvorištu svake četvrte srijede, četvrtka i petka. Dobru suradnju sa trgovačkim društvom Čistoća d.o.o. zaokružili smo postavljanjem dva spremnika za staklo i staklenu ambalažu u dvorištu općine i spremnikom za glomazni otpad te tako glomazni otpad možete zbrinuti svakim radnim danom i u dvorištu općine Petrijanec – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Više informacija o samom projektu pročitajte na web stranici Općine.

foto: arhiva
sjever.hr/petrijanec.hr
11.06.2023.

Input your search keywords and press Enter.