Now Reading:
Sklopljen sporazum koji u Krapinsko-zagorskoj županiji pruža usluge rane intervencije u djetinjstvu
Full Article 3 minutes read

Sklopljen sporazum koji u Krapinsko-zagorskoj županiji pruža usluge rane intervencije u djetinjstvu

U Poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini je održan tematski skup „Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje“.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu provodi projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu’’ u partnerstvu s Gradskim odjelom za obrazovanje i mlade u Reykyaviku. Projekt je usmjeren na jačanje uloge civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji za stvaranje pravodobne podrške djeci rane i predškolske dobi te kreiranje preduvjeta za regulatorni okvir za međusektorski sustav rane intervencije u djetinjstvu temeljeno na analizi potreba.

Predsjednica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Marta Ljubešić kaže kako je danas održan svečani čin sklapanje sporazuma između mreže djelatnika dječjih vrtića i koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu.

-Oformila se koalicija dionika iz rane intervencije u djetinjstvu s ciljem zagovaranja promjena koje će usluge učiniti dostupnijima i kvalitetnijima. Značajan resurs za rane intervencije u djetinjstvu su dječji vrtići, odnosno predškolske ustanove, koje nemaju svoju udrugu. Zato su one oformile Mrežu djelatnika dječjih vrtića u koji su ušli svi djelatnici koji se susreću i rade s djecom s teškoćama u razvoju i žele taj svoj rad unaprijediti – rekla je Ljubešić.

Ljubešić je istaknula kako je provedeno istraživanje o potrebama različitih dionika rane intervencije u kojem su sudjelovali stručnjaci iz različitih sektora i roditelji. Povodom toga smatra kako je potreba za osnaživanjem civilnog društva kao pokretača promjena u području rane intervencije u djetinjstvu itekako potrebna.

-Vjerujemo kada se civilno društvo jače aktivira u domeni zagovaranja rješenja, da će pridonijeti stvaranju sustava rane intervencije u djetinjstvu – zaključila je Ljubešić.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije, Martina Gregurović Šanjug izjavila je kako je ovaj projekt izuzetno važan kao smjerokaz u daljnjem razvoju usluga i umrežavanja svih dionika koji pružaju usluge rane intervencije.

-Usluge za djecu visoko su na listi prioriteta Krapinsko-zagorske županije, a osobito one usluge koje se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i usluga rane intervencije. Zadnjih desetak godina bilježimo snažan razvoj usluga u tom području, počevši od razvijanja mreže logopedskih kabineta i edukacija za stručnjake rane intervencije te opremanje kabineta za ranu intervenciju pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Tu je i oformljavanje posebnog kabineta za ranu intervenciju pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji je u potpunosti financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije – rekla je Gregurović Šanjug.

Gregurović Šanjug kaže kako se financira i dodatni stručnjak koji je omogućio da se oformi još jedna predškolska skupina, međutim, ističe kako će uvijek biti potreba za uvođenje novih usluga.

-Činjenica je da mi kontinuirano bilježimo rast potreba za ovom vrstom usluga i sva predviđanja kažu da će u budućnosti te potrebe biti još izraženije, tako da u ovom području još uvijek ima potreba za rast i uvođenje novih usluga te za proširivanje postojećih – zaključila je Gregurović Šanjug.

mdjak/sjever.hr
16.02.2023.

Input your search keywords and press Enter.