Now Reading:
Prijeti li trusnom području Zagreba novi potres?
Full Article 2 minutes read

Prijeti li trusnom području Zagreba novi potres?

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER na Zagrebačkom velesajmu održana prva stručna konferencija u sklopu projekta “Potresni rizik Grada Zagreba” čiji je organizator Grad Zagreb.

Na prvoj stručnoj konferenciji znanstvenici i stručnjaci koji provode projekt prezentirali su do sada realizirane aktivnosti u projektu te dali pregled nužnih preduvjeta za precizno određivanje potresnog rizika pojedinog područja. Konferencija je aktivnost u elementu projekta „Prijenos znanja“, a namijenjena je prvenstveno službenicima i stručnjacima koji se nalaze na trusnom području i bave se procjenom rizika.

Na trenutno stanje samog projekta osvrnula se i voditeljica Kristina Martinović.

-Centralni dio projekta je stvaranje baze podataka o građevinama. U Zagrebu imamo preko 300.000 građevina, a do sada je obrađeno preko 25.000. Za dvije godine, kada projekt bude gotov, očekujemo da će Zagreb napraviti veliki iskorak u razumijevanju potresne opasnosti, a da će primjena rezultata i mjera projekta dovesti do ublažavanja rizika od potresa – rekla je Martinović.

Projekt “Potresni rizik Grada Zagreba” sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Europski strukturni i investicijski fondovi), a prijavljen je u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“.

Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova.

Cilj projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“ je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za ljude i zgrade te ga kvantificirati, a centralni dio projekta jest stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu koji će omogućiti analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. Isto tako, projekt će osigurati podatke za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

www.sjever.hr
25.03.2022.

Input your search keywords and press Enter.