Now Reading:
Milijun kuna za nove katastarske izmjere
Full Article 2 minutes read

Milijun kuna za nove katastarske izmjere

zagrebacka zupanija

Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije. Za tu namjenu Zagrebačka županija je osigurala 1.000.000 kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Opći cilj sufinanciranja ovakvih projekata je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije.

Za projekte jedinica lokalne samouprave (JLS) I., II., III. I IV. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može izdvojiti do 100% iznosa vrijednosti projekta, za gradove i općine V. i VI. stupnja razvijenosti maksimalni iznos sufinanciranja iznosi do 80% ukupne vrijednosti, dok one najrazvijenije JLS koje se nalaze VII. i VIII. skupini razvijenosti mogu ostvariti maksimalnu potporu do 60% iznosa vrijednosti.

www.sjever.hr 14.08.2019.

Input your search keywords and press Enter.