Now Reading:
Građani u poštanskom uredu u Lepoglavi račune izdane od strane Grada mogu plaćati bez troška naknade
Full Article 2 minutes read

Građani u poštanskom uredu u Lepoglavi račune izdane od strane Grada mogu plaćati bez troška naknade

Građani s područja grada Lepoglave od 1. srpnja ove godine mogu u poštanskom uredu u Lepoglavi sve račune izdane od strane Grada plaćati bez troška naknade. Rezultat je to suradnje Grada Lepoglave i Hrvatske pošte u okviru koje je potpisan ugovor kojim se definira da će Grad umjesto građana podmirivati trošak naknade za račune izdane građanima od strane Grada Lepoglave, a koji su plaćeni u lepoglavskom poštanskom uredu.

-Ovo je još jedna od mjera kojom Grad Lepoglava pomaže svojim građanima. Znamo da dio građana ne koristi usluge internet bankarstva te svoje račune plaća na šalterima uz naknadu. Od sada, za one račune koje im izda Grad, a radi se primjerice o računima za komunalnu naknadu i doprinos, otkup stanova i sufinanciranje izgradnje lokalnih cesta, a koje plate u poštanskom ured u Lepoglavi, građani neće morati plaćati i trošak naknade – poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Izvršni direktor Divizije mreže i Sektora upravljanja mrežom poštanskih ureda grupe područja 2, Miljenko Mandić istaknuo je zadovoljstvo postignutim dogovorom kojim Hrvatska pošta nastavlja suradnju s lokalnom i regionalnom samoupravom ostvarujući vlastitu strategiju temeljenu na društvenoj odgovornosti.

-Želja nam je da usluge Hrvatske pošte što više približimo građanima, da im olakšamo korištenje poštanskih usluga, ali i ostalih usluga koje mogu obaviti u pošti – rekao je Mandić.

-O tome kako olakšati i unaprijediti usluge koje pošta pruža građanima na području Lepoglave, Grad će i nadalje razgovarati s Hrvatskom poštom – poručio je gradonačelnik Škvarić.

Input your search keywords and press Enter.