Now Reading:
Jedna podravska općina našla način kako doskočiti vlasnicima parcela koji se ne brinu za svoju imovinu. Uskoro će imati uređena dvorišta i voćnjake ali i dodatne račune
Full Article 2 minutes read

Jedna podravska općina našla način kako doskočiti vlasnicima parcela koji se ne brinu za svoju imovinu. Uskoro će imati uređena dvorišta i voćnjake ali i dodatne račune

dvorište

Radi velikog broja zapuštenih građevinskih zemljišta na području općine Legrad, komunalni redar neće više slati opomene i upućivanje na košnju zemljišta. Od 01. srpnja 2019. godine, odmah će se slati kazne u kojima će biti naveden rok za uređivanje zemljišta – odluka je to objavljena na službenim web stranicama podravske Općine Legrad, a koja je stupila na snagu prije gotovo tri tjedna.

U Općini su tako odlučili da ukoliko i nakon proteka zadanog roka, vlasnici zemljišta i dalje ne urede zemljišta, Općina Legrad će angažirati treću osobu koja će urediti zemljišta te račun poslati vlasnicima zapuštenog zemljišta.

-Člankom 10. stavkom 1. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 8/18), propisano je: „Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade, neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične površine koje su vidljive s javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na taj način doprinositi uređenju naselja.“- stoji u objavi Općine Legrad koja se odlučila obračunati sa svima koji se na ispravan način ne brinu za svoju imovinu, a najčešće to probleme stvara njihovim susjedima.

s.kalajdžija/sjever.hr Foto ilustracija 19.07.2019.

Input your search keywords and press Enter.