Now Reading:
Sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
Full Article 2 minutes read

Sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

sjednica stozera

U prostorijama Krapinsko-zagorske županije u Krapini održana je sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Sjednicom je predsjedao načelnik Stožera zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek.

Tema sjednica Stožera civilne zaštite bila je vezana uz pripremu požarne sezone, što je obveza koja proizlazi iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini. Stožer je razmotrio stanje zaštite od požara na području Županije, usvojio Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini za područje Županije i Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Županije s lokalitetima i prostorima za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara.

Također je rasrpavljano i o provođenju pripremnih mjera za turističku sezonu, o organizaciji vježbe operativnih snaga civilne zaštite u ovoj godini, te je dan pregled financijskih sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2019. godinu namijenjenih za sustav civilne zaštite.

www.sjever.hr 26.04.2019.

Input your search keywords and press Enter.