Now Reading:
Izdana građevinska dozvola za 1. fazu Sjeverne obilaznice grada Čakovca
Full Article 2 minutes read

Izdana građevinska dozvola za 1. fazu Sjeverne obilaznice grada Čakovca

Grad Čakovec je nakon riješenih imovinsko pravnih odnosa izdao Građevinsku dozvolu za 1. fazu Sjeverne zaobilaznice grada Čakovca. Investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o.

Građevinska dozvola obuhvaća dio građevine iz Lokacijske dozvole o kružnog toka prema naselju Šenkovec do budućeg nadvožnjaka preko Mihovljanske ulice u Čakovcu, ukupne dužine 1.600 metara. Osim same prometnice koja će imati dva prometna traka, izgradit će se i križanje sa ulicom Ivana Gorana Kovačića te spoj na Športsku ulicu u Mihovljanu. Uz južnu stranu buduće zaobilaznice izgradit će se i pješačko-biciklistička staza, uredit će se kanal za oborinsku kanalizaciju, te javna rasvjeta uz cijelu trasu prometnice. Investicija će se u najvećem dijelu financirati sredstvima Hrvatskih cesta, dok će Grad Čakovec iz svog Proračuna sufinancirati gradnju javne rasvjete.

Prema planu Hrvatskih cesta za izgradnju državne ceste u programskom razdoblju 2017.-2020. godine za Sjevernu zaobilaznicu grada Čakovca planirano je 43.170.000,00 kuna, od čega će se 41.570.000,00 kuna uložiti u ovoj i sljedećoj kalendarskoj godini.

Nakon 1. faze, kreće nastavak gradnje prema čvoru u Štefancu. Ukupna dužina sjeverne zaobilaznice, nakon završetka, iznosit će 5.700 metara, a na trasi su predviđena dva nadvožnjaka dužine preko 200 metara. Izgradnjom sjeverne zaobilaznice oko Čakovca će biti izgrađen cestovni prsten koji će tranzitni promet izmaknuti iz središta grada, a na čakovečku zaobilaznicu spajati će se i planirane nove prometnice prema Varaždinu i Murskom Središću.

m.sopek/sjever.hr

Input your search keywords and press Enter.