Now Reading:
U Prelogu odsada više novaca za bebe
Full Article 3 minutes read

U Prelogu odsada više novaca za bebe

beba

U četvrtak, 21. ožujka 2019. godine, održana je deseta po redu sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka. I ova je sjednica održana uoči sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će održati u četvrtak, 28. ožujka. Na dnevnom redu našao se niz odluka koje će biti upućene na usvajanje Gradskom vijeću. Podnijeto je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine, zatim su se na dnevnom redu našli prijedlozi odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga, o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, odluke o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Doma kulture Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u kulturi.

Zatim su se na dnevnom redu našli i prijedlozi odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu te Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga, prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini te Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. Gradskom su vijeću upućeni i prijedlozi odluka o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog, o socijalnoj skrbi Grada Preloga, o porezima Grada Preloga, o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga, o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug Prelog.

Kolegij gradonačelnika donio je odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu, zatim o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu te je prihvaćeno Izvješće Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018. godine. Posebno vrijedi istaknuti Odluku o pravu na jednokratnu novčanu pomoć na opremu novorođenog djeteta. Prema novoj odluci, visina jednokratne novčane pomoći iznosi: za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće dijete 2.500,00 kuna, za četvrto dijete 4.000,00 kuna, a za peto dijete 5.000,00 kuna. Roditelji, podnositelji zahtjeva, imaju pravo i na poklon bon za novorođeno dijete u visini od 500,00 kn. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija, prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor Gradskog komunalnog poduzeća PRE-KOM d.o.o. Siniša Radiković.

www.sjever.hr

Input your search keywords and press Enter.