Now Reading:
Stričak u saborskom izaslanstvu na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici
Full Article 2 minutes read

Stričak u saborskom izaslanstvu na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora, u kojem su predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač, predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović i potpredsjednik Odbora za obranu Anđelko Stričak, sudjelovalo je na međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) EU-a koja je u okviru rumunjskog predsjedanja EU-om 7. i 8. ožujka 2019. održana u Bukureštu.
Konferencija je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta, kao i zastupnike parlamenata država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja. Posvećena je prioritetima Europske unije na području ZVSP i ZSOP politika, Istočnom partnerstvu, stanju u crnomorskoj regiji, sigurnosti i obrani u sklopu Stalne strukturirane suradnje (PESCO), Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane (CARD) i Europskog obrambenog fonda (EDF), kao i europskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana.


U sklopu konferencije organizirane su radionice vezane uz budućnost ZVSP i ZSOP-a u okolnostima Brexita, vojnu pokretljivost Europske unije i razvoj sinergije između NATO-a i Europske unije, Strategiju Unije za dunavsku regiju, kibernetsku sigurnost i hibridno ratovanje. U kontekstu jačanja europske obrambene sposobnosti Miro Kovač istaknuo je da je za provedbu uspostavljenih mehanizama ključno postizanje konsenzusa na najvišoj razini među svim državama članicama Unije.


Međuparlamentarna konferencija uspostavljena je zbog jačanja uloge nacionalnih parlamenata zemalja članica Europske unije i Europskoga parlamenta na području vanjske, sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Održava se svakih šest mjeseci u državi koja predsjeda Vijećem Europske unije te raspravlja o aktualnim vanjskopolitičkim i sigurnosno-obrambenim pitanjima.

https://www.sabor.hr/h

Input your search keywords and press Enter.