Now Reading:
Apel Grada Lepoglave građanima
Full Article 2 minutes read

Apel Grada Lepoglave građanima

Temeljem praćenja višegodišnjih podataka o kretanju broja vatrogasnih intervencija na području grada Lepoglave, iz Vatrogasne zajednice grada Lepoglave i Grada Lepoglava ističu kako se broj intervencija u proljetnim mjesecima znatno uvećao kod ne kontroliranog spaljivanja suhe trave, raslinja i biljnih otpadaka. Stoga podsjećaju na neke osnovne mjere zaštite od požara.

Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području Grada Lepoglave propisano je da se na otvorenom prostoru vatra može ložiti u svrhu spaljivanja i loženja korova i suhe trave, poljoprivrednih otpadaka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, ostataka biljaka nakon žetve i berbe, granja i otpadaka kod čišćenja šume, zatim u svrhu spremanja hrane (roštilj i sl.) te loženja uskrsne vatre.

Loženje vatre u svrhu spaljivanja poljoprivrednih otpadaka nastalih rezanjem voćaka i vinograda može se obaviti tako da mjesto spaljivanja bude udaljeno najmanje 30 metara od gospodarskih zgrada i drugih objekata, slame i sijena u naseljenom mjestu, te najmanje 200 metara od šume i površina sa strnim žitaricama izvan naseljenog mjesta i uz poduzimanje mjera zaštite od širenja požara na okoliš, propisanih istom Odlukom.

Otpad i smeće nebiljnog porijekla zabranjeno je dovoziti i spaljivati na poljoprivrednim i šumskim zemljištima, a zabranjeno je i loženje vatre u svrhu spaljivanja ostataka biljaka nakon žetve i berbe, tako dugo dok nije obavljena žetva i berba na čitavom okolnom području, unutar otvorenih prostora i trgovačkih društava, u naseljima, kao i na udaljenosti 200 metara od naselja, građevina, strnih i drugih žitarica.

Loženje vatre i spaljivanje noću je zabranjeno, osim uskrsne vatre.

Iz Vatrogasne zajednice i Grada Lepoglave pozivaju građane da kod spaljivanja površina osiguraju besplatno vatrogasno dežurstvo javljanjem najbližem DVD-u. Osobe i brojevi za kontakt DVD-a Lepoglava su Zoran Horvat (zapovjednik, 091 551 5635), Dorijan Kliček (voditelj intervencije, 091 279 0718) i Vedran Horvat (voditelj intervencije, 091 279 0731), potom DVD-a Kamenica Ivan Jakopović (zapovjednik, 091 279 0704) i Josip Sambolec (zamjenik zapovjednika, 098 522 802) te DVD-a Višnjica Stjepan Križanec (zapovjednik, 091 279 0735), Krunoslav Lončarek (zamjenik zapovjednika, 095 354 4887) i Stjepan Galinec (zamjenik zapovjednika, 091 279 0721).

Input your search keywords and press Enter.