Now Reading:
Dobra vijest za stanovnike Štrukovca: zahvaljujući naporima Grada Murskog Središća, odobrena prva faza aglomeracije u tom naselju
Full Article 3 minutes read

Dobra vijest za stanovnike Štrukovca: zahvaljujući naporima Grada Murskog Središća, odobrena prva faza aglomeracije u tom naselju

Aglomeracija Mursko Središće polako se završava, domaćinstva se spajaju na mrežu, ulice su sanirane, odnosno obnovljene, međutim dva naselja s područja grada nisu bila obuhvaćena Aglomeracijom Mursko Središće.

Radi se o Štrukovcu i Križovcu, a već oko godinu dana Grad Mursko Središće intenzivno surađuje s Međimurskim vodama oko realizacije projekta Aglomeracije Štrukovec i Križovec. Uz to, trenutačno se provodi projekt rekonstrukcije ceste D209 od Slemenica do Murskog Središća, a obzirom što je na tom potezu naselje Štrukovec svakako je bilo potrebno dogovoriti postavljanje aglomeracije barem kroz glavnu prometnicu koja vodi kroz naselje Štrukovec i to je bio preduvjet za rekonstrukciju ceste.

Na više sastanaka u Zagrebu u Hrvatskim vodama gradonačelnik Dražen Srpak je dogovorio da ako prijava na EU fondove ne bi bila prihvaćena, u tom slučaju bi Hrvatske vode iz svog proračuna financirale gradnju kolektora kroz glavnu prometnicu. Međutim, prijava je prihvaćena, a u četvrtak su Međimurske vode potpisale ugovor pa će tako ići u realizaciju naselja Štrukovec prva faza, što u naravi znači postavljanje kanalizacije po glavnoj prometnici i spajanje kućanstava uz glavnu prometnicu na nju, te dio naselja Zebanec i spojni vod prema Murskom Središću.

Druga faza aglomeracije Štrukovec, znači cijeli preostali dio naselja Štrukovec, početkom iduće godine prijaviti će se u PKK javni poziv – EU fondovi te se realizacija uvođenja aglomeracije i u ostatak naselja Štrukovec očekuje u iduće dvije godine. Prva faza trebala bi biti gotova do polovice godine, kako bi se moglo nastaviti s rekonstrukcijom ceste i gradnjom pješačkih staza kroz naselje Štrukovec.

Kad je pak riječ o naselju Križovec, trenutno je realizacija toga nemoguća jer se u Aglomeraciji Podturen ide u realizaciju samo naselja Novakovec i Ferketinec, dok se u naseljima Miklavec, Celine i Sivica u ovoj fazi neće postavljati aglomeracija pa se stoga ni Križovec ne može raditi jer je uvjet za to da se radi naselje Miklavec preko kojeg bi se onda Križovec mogao spojiti na kanalizaciju.

Zbog izuzetno kratkih rokova realizacije, a to je do kraja 2025. godine i sva spomenuta naselja, a i druga faza aglomeracije Štrukovec izuzeti su iz sadašnje realizacije jer u slučaju da se radovi ne bi izveli na vrijeme došlo bi do velike financijske korekcije koja u pravilima NOP-a ide isključivo na teret jedinica lokalne samouprave. Sva ta naselja koja trenutno ne idu u realizaciju, a to su naselja Križovec, Miklavec, Celine i Sivica također će se prijaviti u javni poziv PKK te će se i ona nakon uspješne prijave u idućih par godina, vjeruju u Gradu, realizirati.

sjever.hr/mursko-sredisce.hr
30.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.