Now Reading:
Varaždinska županija dobila proračun „težak” 174 milijuna eura. Župan Stričak: Cilj je iskorak u podizanju kvalitete života i standarda svih naših građana
Full Article 7 minutes read

Varaždinska županija dobila proračun „težak” 174 milijuna eura. Župan Stričak: Cilj je iskorak u podizanju kvalitete života i standarda svih naših građana

Varaždinska županija dobila je proračun za iduću godinu koji iznosi 174 milijuna eura. Takav proračun dobio je podršku većine vijećnika, dok su protiv bili SDP-ovi vijećnici i oni iz redova Reformista. Podršku su dali vijećnici koalicije HDZ-HSLS-HSU, NL Ivan Čehok, HNS te nezavisni vijećnici.

Kako je u svom izlaganju naglasio župan Anđelko Stričak, proračunom za 2024. godinu pokazuje se da je ovo mandat rezultata i mandat uspjeha, budući da je u ovom trenutku u Županiji više od 65 realiziranih projekata, projekata u provedbi ili u pripremi, vrijednih više od 355,4 milijuna eura.

U 2022. godini Varaždinska županija bila je druga u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava, pri čemu EU sredstva po stanovniku iznose 685,35 kuna, a udio povučenih EU sredstava 6,65 %.

Istaknuo je pritom da je 2023. godina bila povijesna za zdravstvo Varaždinske županije – otvoreni su suvremeni objekti na koje se čekalo 20 godina, i to Nacionalni rehabilitacijski centar u Varaždinskim Toplicama, objedinjeni hitni bolnički prijem te dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija u Varaždinu, a počela je i izgradnja Centralnog operacijskog bloka varaždinske Bolnice.

Osim toga, prošli tjedan je u Medicinskoj školi Varaždin svečano otvoren Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu, čime je ta škola postala jedna od najmodernijih ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Sredstva za obrazovanje

Najveći dio izdvajanja planiranih Proračunom za 2024. odnosi se na obrazovanje te na zdravstvo.

Naime, u području obrazovanja projekti koji se provode i koji su u pripremi, vrijedni su gotovo 94 milijuna eura. U okviru Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport planira se čak 62 posto svih proračunskih sredstava i predlaže povećanje u odnosu na početni plan 2023. u iznosu od 10,5 milijuna eura.

–Prvenstveno nastavljamo provoditi programe koji osiguravaju razvoj obrazovnog sustava Varaždinske županije kao sustava jednakih šansi. Osim što gradimo, opremamo i uređujemo, vodimo brigu i o socijalnoj ravnopravnosti te povećavamo financijska sredstva – rekao je Stričak pa naveo za što su sve namijenjena sredstva u planiranom proračunu.

Nadalje, u području osiguranja jednakog pedagoškog standarda u infrastrukturi najvažniji programi u 2024. godini će biti dovršetak uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ u Vinici, projektiranje dogradnje i energetske obnove Glazbene škole Varaždin, dogradnja Osnovne škole Ivanec te dogradnja područnih škola Strmec Podravski i Nova Ves.

–Time ćemo uvesti jednosmjensku nastavu u sve naše osnovne i srednje škole – dakle, imat ćemo 100-postotnu zastupljenost nastavu u jednoj smjeni. Sve tri dogradnje financirat će se iz programa NPOO-a kojeg provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja – istaknuo je župan i dodao da je prijava za OŠ Ivanec je izvršena, a dvije područne škole bit će prijavljene do 15. prosinca 2023.

Projektira se ili je u pripremi projektiranje za ukupno 20 sportskih dvorana pri osnovnim i područnim školama koje će biti prijavljene za financiranje putem natječaja programa NPOO-a. U 2024. godini također je u planu pokrenuti energetsku obnovu OŠ Jalžabet, energetsku obnovu stare škole u Svetom Iliji te energetsku obnovu dvorca Šaulovec.

Sredstva namijenjena za zdravstvo

Kako je nadalje kazao Stričak, zdravstvo i socijalna skrb su sljedeća ključna područja u koja se u 2024. godini usmjerava 30 % proračunskih sredstava.

Za ukupni plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo predlaže se iznos od 51,2 milijuna eura, a najveća promjena u odnosu na 2023. godinu odnosi se na izdvajanje OBV-a iz sustava Varaždinske županije.

U 2024. godini se nastavljaju investicije u zdravstvo, a za programe iznad standarda izdvaja se 6 milijuna eura, pretežno iz izvornog dijela proračuna.

Vezano za to, Centralni operacijski blok ukupne je vrijednosti 45 milijuna eura, od čega Županija osigurava 1 milijun eura za heliodrom, uređenje bazena Specijalne bolnice Varaždinske Toplice vrijedno je 1 milijun eura, a za izgradnju zgrade Zavoda za javno zdravstvo u 2024. osigurat će se 3,7 milijuna eura, a narednih godina još 10-ak milijuna. Dodatna ulaganja u domove zdravlja iznose 0,3 milijuna eura, dok se za Dom za starije i nemoćne iz izvornog dijela proračuna osigurava ukupno 530.000 eura izvornih sredstava, odnosno 300.000 eura više nego 2023. godine.

Sredstva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Ukupno izdvajanje u poljoprivredu i zaštitu okoliša u 2024. godini predlaže se u iznosu od 1,8 milijuna eura, što je za 10 % više u odnosu na 2023. godinu.

Gospodarenje otpadom

–Nakon što će, zahvaljujući našim naporima, Vlada RH s 29 milijuna eura financirati sanaciju bala u Brezju, u 2024. godini počinje velika i važna investicija – najavio je župan početak gradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u kojem će se zbrinjavati komunalni otpad za 500.000 stanovnika sjevera Hrvatske, pa tako i za 160.000 stanovnika Varaždinske županije.

Gospodarstvo

Proračunom za 2024. godinu osigurana su sredstva za nastavak aktivnosti u gospodarstvu u istovjetnom iznosu kao i u 2023. godini od 3,8 milijuna eura.

Kultura i sport

U području kulture i sporta financiraju se programi javnih potreba i ostali programi u iznosu od 1.000.000 eura. Pritom je istaknuto da je za kupnju dvorca Bela I u proračunu planirano 450.000 eura

–Sve aktivnosti, programe i projekte koje planiramo ovim proračunom imaju za cilj iskorak u podizanju kvalitete života i standarda svih naših građana – zaključio je varaždinski župan Anđelko Stričak.

Takav pojašnjenje nisu prihvatili u SDP-u i Narodnoj stranci Reformisti. Luka Zrinski u ime kluba SDP-a zamjerio je što se, naglasio je, godinama smanjuju EU sredstva dok je Natalija Martinčević iz Reformista koristila sličnu argumentaciju. Oni nisu dali svoju podršku. S druge strane, Ivan Čehok istaknuo je nekoliko projekata od tehnološkog parka u Svetom Iliji te centra kompetencija za vozače, oko čega su našli zajednički jezik sa županijskim vodstvom i što je bilo jedan od argumenata za njihovu podršku proračunu. Proračun je podržao i HNS. Iz te stranke već ranije su istaknuli da je proračun Varaždinske županije za 2024. godinu garancija provođenja projekata u čijem fokusu se nalazi kvaliteta života građana zbog čega su i dali svoju podršku.

Marijan Škvarić se u ime Kluba HNS osvrnuo se na županijske projekte, koji doprinose kvaliteti života građana županije te je istaknuo projekte u zdravstvu i školstvu. Posebno je istaknuo program za koji se HNS izrazito zalagao, a odnosi se na stipendije za doktorske studije, ali i županijski program energetske učinkovitosti i javni poziv koji je u tijeku.

U ime novoformiranog Kluba nezavisnih vijećnika Tomislav Paljak kazao je kako na formiranje proračuna postoje još neke nepoznanice koje su sigurno utjecale na konačni prijedlog. Pozdravio je planove koji se odnose na zdravstvo i obrazovanje dok je kod planova za gospodarstvo osobno očekivao više, naglasio je, hrabrosti. Kritiku je uputio, po njemu, zbog manjka kapitalnih projekata. U konačnici nezavisni vijećnici podržali su proračun ali uz najavu da će pažljivo pratiti provođenje projekata.

U konačnici osmero vijećnika Reformista i SDP-a te tri nezavisna uskratili su podršku proračunu dok je 20 vijećnika dalo zeleno svjetlo proračunu.

Prije donošenja proračuna prihvaćene su i prve izmjene ovogodišnjeg proračuna. On je prihvaćen u iznosu od 230.770.976,00 eura, što je povećanje prihoda i primitaka od gotovo 25 milijuna eura, odnosno 11 posto više u odnosu na usvojeni proračun za ovu godinu.

Vijećnici su na sjednici podržali i prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Varaždinske županije za 2023. godinu. Ujedno su podržali i odluku o dodjeli potpora za doktorski studij čime Županija želi omogućiti financijsku potporu doktorandima za sufinanciranje dijela troškova doktorskog studija kako bi im na taj način olakšali znanstveno-istraživački razvoj.

Između ostalog, donijeta je i odluka od Financijskom planu Županijske uprave za ceste za 2024. godinu, kao i odluka o godišnjem planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za Varaždinsku županiju za 2024. godinu te odluka o razvoju sustava civilne zaštite, odnosno godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara na području županije.

s.kalajdžija/sjever.hr
29.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.