Now Reading:
Općina Stubičke Toplice sufinacirat će nabavu udžbenika učenicima srednjih škola
Full Article 2 minutes read

Općina Stubičke Toplice sufinacirat će nabavu udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Stubičke Toplice, kao i prethodnih godina, sufinancirat će nabavu udžbenika učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Sufinancirat će iznos do 53,09 eura, a pravo na sufinanciranje nabave udžbenika mogu ostvariti učenici koji su upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, a koji imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice i čija oba roditelja odnosno skrbnika ili jedan u slučaju da se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prebivalište na području općine, uz predočenje originalnog računa za kupnju udžbenika.

Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika temeljem zakona i drugih propisa, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava sukladno ovoj odluci.

Pravo na sufinanciranje po ovoj odluci nemaju ni učenici ako se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana njihovog zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je dužniku odobrena obročna otplata duga.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili s web stranice Općine Stubičke Toplice.

Zahtjev podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika, odnosno učenik ako je punoljetan.

Zahtjevi se podnose do 30. rujna, a uz isti je obavezno priložiti i dokaz o prebivalištu roditelja odnosno skrbnika, dokaz o prebivalištu učenika, potvrdu škole o redovitom pohađanju srednje škole na području Republike Hrvatske,  ako se radi o jednoroditeljskoj obitelji: dokaz o razvodu ili poništenju braka, odnosno dokaz o pokrenutom postupku za razvod ili poništenje braka ili izvadak iz matice umrlih, odnosno drugi dokaz o jednoroditeljskoj obitelji, originalni račun za kupnju udžbenika i presliku tekućeg računa.

FOTO: Ilustracija

sjever.hr 31.08.2023.

Input your search keywords and press Enter.