Now Reading:
Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava 10 teže zapošljivih žena – ovo su uvjeti
Full Article 3 minutes read

Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava 10 teže zapošljivih žena – ovo su uvjeti

Udruga slijepih Međimurske županije raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto radnice za pomoć i potporu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na puno radno vrijeme.

Mjesto rada je područje Međimurske županije, a radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u periodu od 6 mjeseci.

Posao obuhvaća pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i briga o osobnoj higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba, pružanje podrške korisniku kroz razgovore, pružanje mjesečne usluge pomoći i podrške prema minimalno šest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Uvjeti su punoljetnost, vozačka dozvola B kategorije, završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje te da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju:

Žene od 50 godina starosti i više

-osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

-nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

-odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

-rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

-potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

-potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

-pismenu izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

-rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Pripadnice ostalih ranjivih skupina

-potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene (žene od 50 godina starosti naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) s područja Međimurske županije.

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj obuhvaća zamolbu za posao i životopis vlastoručno potpisani, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi ili pisana izjava o razini obrazovanja, potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje
da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave natječaja), odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju prema uvjetima ovog natječaja.

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2023. godine, a prijaviti se možete putem pošte na adresu Udruge slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40 000 Čakovec; osobnim dolaskom na adresu Ruđera Boškovića 4, Čakovec uz prethodnu najavu na telefon: 091/639-0005 i mailom: ana@usm.hr.

Više informacija o natječaju dostupno je ovdje.

www.sjever.hr
16.01.2023.

Input your search keywords and press Enter.