Now Reading:
U tijeku je izgradnja sustava odvodnje u dijelu naselja Vinica u Koprivnici
Full Article 2 minutes read

U tijeku je izgradnja sustava odvodnje u dijelu naselja Vinica u Koprivnici

Nositelj realizacije investicije izgradnje sustava odvodnje su Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica. Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu naselja Vinica, odnosno u Ulici Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu Ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.

Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V sa mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od Ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

Obzirom na gore navedeno projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva:

Faza I– sliv Crnogorska (J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
Faza II– sliv Nikole Sertića (dio ulice Vinice).
Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000,00 m. Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji prve faze započeli su u listopadu 2018. godine i završiti će do kraja kolovoza 2019. godine. Izgradnja prve dionice, sliv Crnogorska, izvedena je u duljini 3.406 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte. Radove izvodi Koming d.o.o. Koprivnica, a poslove stručnog nadzora GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Vrijednost radova I. faze je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a.

Radovi na izgradnji II. faze, koja pripada slivu Nikole Sertića, započeli su u kolovozu 2019. godine, a predviđeni rok završetka je svibanj 2020. godine. Izgradnja druge dionice izvesti će se u ukupnoj duljini od 1.444 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte. Izvođač radova druge faze je Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost ugovornih građevinskih radova u II. fazi je 2.263.498,20 kuna bez PDV-a.

Radove druge faze izgradnje sustava odvodnje, danas 12. kolovoza, obišao je gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno sa članicom Uprave Koprivničkih voda d.o.o. Sandrom Sinjeri.

Input your search keywords and press Enter.