Now Reading:
Raste broj poduzetnika u Čakovcu
Full Article 5 minutes read

Raste broj poduzetnika u Čakovcu

rast gospodarstva

Najnovija analiza FINE o rezultatima poslovanja poduzetnika na području Grada Čakovca pokazuju nastavak pozitivnih trendova iz prethodnih  razdoblja. Tako se u prošloj godini u odnosu na 2017. povećala dobit, broj zaposlenih te prosječna plaća radnika zaposlenih u trgovačkim društvima registriranim na području Grada Čakovca.

U prošloj je godini u Čakovcu bilo registrirano 1365 trgovačkih društava, što je 40,5  posto od ukupnog broja poduzeća u Međimurskoj županiji odnosno 1 posto u cijeloj zemlji. Ona su lani zapošljavala ukupno 13.213 radnika što je za 400 više nego godinu dana prije. To je 45,9 posto svih zaposlenih u županiji, odnosno 1,4 posto u državi.

Po apsolutnom broju registriranih poduzetnika Čakovec je 12. grad u Hrvatskoj, a prema neto dobiti koja je u 2018. godini iznosila 327.420.000,00 kuna je na 13. mjestu. Prema ukupnom prihodu koji je lani iznosio 7.784.512.000,00 kuna čakovečko gospodarstvo je deseto najveće u zemlji, a prema apsolutnom broju zaposlenih kod poduzetnika osmo.

Ukupni prihod koji su lani ostvarili poduzetnici s područja Grada za 9,3% veći je nego u godini prije te čini 51,1% ukupnih prihoda Međimurske županije i 1% ukupnih prihoda hrvatskog poduzetništva. Ukupni rashodi u iznosu od 7,4 milijardi kuna povećani su za 9,5% u odnosu na usporednu 2017. godinu te čine 51,0% ukupnih rashoda Međimurske županije i 1% ukupnih rashoda hrvatskog poduzetništva. Čakovečki poduzetnici povećali su dobit prije oporezivanja za 8,0%, a dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) za 6,2%. Povećan je i gubitak prije i nakon oporezivanja, i to za 12,5% odnosno 11,3% te čini oko 39% udjela u ukupnom gubitku prije i nakon oporezivanja u Međimurskoj županiji odnosno 0,3% udjela u gubitku poduzetnika RH.

No, konačan ili konsolidirani financijski rezultat – neto dobit poduzetnika Čakovca pozitivnog je predznaka što znači da su čakovečki poduzetnici u 2018. godini poslovali s dobiti. U odnosu na usporednu 2017. godinu iskazana neto dobit u iznosu od 327,4 milijuna kuna povećana je za 5,3% te čini 52% neto dobiti Međimurske županije i 1,2% udjela u neto dobiti ukupnog hrvatskog poduzetništva.

U Čakovcu se i dalje najviše poduzetnika, njih 288, bavi trgovinom na malo. Slijede oni iz prerađivačke industrije, njih 221. Iz područja Stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti na području grada radi  njih 217, građevinarstva 164, a 94 poduzetnika bavi se djelatnošću smještaja i pripreme hrane.

Najviše zaposlenih, njih 6.317 je u prerađivačkoj industriji, u trgovini radi njih 2.099, a u građevinarstvu 1.548. U poduzećima koja se bave stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima radi 644, a onima čija je djelatnost pružanje smještaja i pripreme hrane zaposleno je 405 osoba.

Rashodi koje su poduzetnici imali za plaće, poreze i doprinose iz plaća i na plaće u 2018. godini iznosili su 1.200.000.000,00 kuna što je 10,3 posto više nego u 2017. U ukupnim rashodima ti troškovi iznose 16,4% što je smanjenje za 0,1% u odnosu na usporednu 2017. godinu. Troškovi za osoblje na razini Međimurske županije čine 17,7% ukupnih rashoda županije, te je u odnosu na usporednu 2017. godinu njihov udio povećan za 0,4%. Na razini ukupnog hrvatskog poduzetništva troškovi osoblja čine 13,9% ukupnih rashoda što je 0,6% više u odnosu na usporednu 2017. godinu.

Prosječna neto plaća isplaćena u Čakovcu lani je iznosila 4.966,00 kuna, što je za 11,1 posto manje od lanjske prosječne plaće u Hrvatskoj te oko 3 posto više nego u ostatku županije. Najviše neto plaće isplaćene na području Čakovca u prošloj godini bile su one djelatnostima opskrbe električnom energijom, plinom parom i klimatizacijom, 7.241,00 kuna, slijedi opskrba vodom i gospodarenje otpadom sa 6.424,00 kune, informacije i komunikacije sa 5.926,00 kuna, prerađivačka industrija za 5.319,00 kuna te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 5.164,00 kune. U tim tvrtkama lani je radilo ukupno 7.801 radnik.

Najnižu prosječnu neto plaću u 2018. godini imali su zaposlenici trgovačkih društava čija je djelatnost rudarstvo i vađenje. Ona je iznosila 2.660,00 kuna, no u tim tvrtkama rade ukupno 3 osobe. Slijede plaće u ostalim uslužnim djelatnostima, 2.896,00 kuna, djelatnostima pružanja smještaja i pripreme i posluživanja hrane 3.423 kune, obrazovanju, 3.792,00 kuna te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja koje su lani prosječno iznosile 3.966,00 kuna. U tim je tvrtkama bilo zaposleno ukupno 676 osoba.

Najveća tvrtka koja radi na području Grada Čakovca je Metss d.o.o. u  kojem je zaposleno 982 radnika, druga je Tubla d.o.o. u kojoj plaću prima  672 zaposlenika. Treći je njihov susjed, Perutnina Ptuj Pipo d.o.o. sa 625 radnika, četvrti Prima biro d.o.o sa 325, a peti Čateks d.d. sa 313 zaposlenika.

U ove podatke uključena su i trgovačka društva u državnom, javnom i mješovitom vlasništvu. U podacima koji se odnose na plaće i broj zaposlenih, nema podataka vezanih uz državnu upravu, regionalnu i lokalnu samoupravu te javne ustanove u zdravstvu, kulturi, obrazovanju i socijalnoj skrbi.

sjever.hr/cakovec.hr 11.08.2019.

Input your search keywords and press Enter.