Now Reading:
DOBRE VIJESTI ZA MLADE OBITELJI: POS ide dalje, do 2021. godine tisuću novih stanova
Full Article 4 minutes read

DOBRE VIJESTI ZA MLADE OBITELJI: POS ide dalje, do 2021. godine tisuću novih stanova

stan

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz program POS-a izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam a pravo na kupnju stana imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Prvenstvo na kupnju stana imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba te građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo, odnosno nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje tj. nemaju u vlasništvu stambeni prostor koji je primjereno opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja) i ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 četvornih metara korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku sljedeću još oko deset četvornih metara.

Kandidati moraju biti kreditno sposobni. Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju propisane dokumentacije koju je svaki kandidat s liste reda prvenstva dužan dostaviti poslovnoj banci.

Zbog sprječavanja zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova kupljenih u POS programu, donesene su izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koje stupaju na snagu 18. srpnja 2019. godine. Njima se uvodi zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova koji su kupljeni u POS programu a definirati će se kupoprodajnim ugovorom. U slučaju da netko odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu će obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. U tom slučaju kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Država će, dakle, od takvih naplatiti sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam.  Zabrana otuđenja i davanja u najam POS stanova primjenjivati će se i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih novih izmjena Zakona, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina.

Novim izmjenama Zakona građanima će se dodatno omogućiti i rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova na slobodnom tržištu, smanjiti će se kamatna stopa na javna sredstva u otplati sa 3% na 2% godišnje te će se omogućiti izgradnja i kupnja stanova kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske i otocima.
 

Postupak kupnje POS-ovog stana

Postupak odabira i kupnje stana teče u nekoliko koraka: 

 1. Jedinica lokalne samouprave (JLS) prodovdi provodi anketu o stambenim potrebama ili objavljuje Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a
 2. Prezentacija Programa POS-a nakon objave natječaja za formiranje Liste reda prvenstva
 3. APN, odnosno javna ustanova i JLS potpisuju Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine
 4. Provedba javnog nadmetanja za odabir projektanta uz sudjelovanje predstavnika Grada, izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju
 5. Provedba javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada te sklapanje ugovora o građenju i ugovora o obavljanju poslova stručnog nadzora i konzaltinga
 6. Sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a
 7. Izgradnja građevine
 8. Prezentacija stanova kandidatima s Konačne Liste reda prvenstva
 9. Odabir stanova
 10. Sklapanje Predugovora o kupoprodaji stana
 11. Kupci sklapaju Ugovor o kreditu s poslovnom bankom
 12. Završetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole za građevinu
 13. Pregled i primopredaja stanova s kupcima

Do sada je kroz POS program izgrađeno 8276 stanova u 253 objekta u 79 jedinica lokalne samouprave a do 2021. godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Splitu, Trogiru, Solinu, Biogradu na Moru, Bolu, Cresu, Krku, Kraljevici, Lovranu, Poreču, Visu i Vrsaru.

www.sjever.hr 22.07.2019.

Input your search keywords and press Enter.