Now Reading:
Bandićevi ljudi napustili sjednicu Skupštine Zagrebačke županije
Full Article 4 minutes read

Bandićevi ljudi napustili sjednicu Skupštine Zagrebačke županije

milan bandić

Jednoglasnom odlukom članovi Županijske skupštine Zagrebačke županije na današnjoj su sjednici ponovno potvrdili inicijativu iz rujna 2018. godine kojom traže izmjenu Mreže hitne medicine za Zagrebačku županiju. Ponovno se traži 60 T1 timova, 5 T2 timova, 5 timova za Prijavno-dojavnu jedinicu, ustroj Ispostave Sveta Nedelja s 5 T1 timova, financiranje u potpunosti T1 timova za područje ispostava Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, uvođenje dodatnih doktora medicine (ukupno 25) uz T1 timove koji će osigurati funkcionalno povezivanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza kao i otvorena vrata hitne medicine 24 sata te financiranje u potpunosti svih timova Mreže hitne medicine od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Naime, Hrvatski zavod za hitnu medicinu poslao je 4. veljače svim županijama dopis kojim traži obrazloženje prijedloga za izradu nove Mreže hitne medicine te mišljenje predstavničkog tijela. Županijska skupština ostaje u cijelosti kod svoje inicijative koju je već uputila 27.09.208. godine resornom ministarstvu i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu – zaključeno je.

Županijskoj skupštini izvješće je podnijelo Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za 2018. godinu. Ukupna šteta od svih elementarnih nepogoda u 2018. godini za područje Zagrebačke županije, temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, iznosi 8.956.922,68 kuna. Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 20. prosinca 2018. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini u RH kojom je za 2 grada i 2 općine s područja Zagrebačke županije osigurana pomoć u ukupnom iznosu od 934.414,32 kuna pri čemu je 73.192,37 kuna za štete nastale na obrtnim sredstvima u poljoprivredi, a preostalih 861.221,98 kn za štete na građevinskim objektima fizičkih osoba.

Za 4 zdravstvene ustanove Zagrebačke županije i to Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, Zavod za javno zdravstvo i Specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra donesene su odluke o proširenju djelatnosti zbog usklađivanja s odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio početkom ove godine. Tako je djelatnost Dom zdravlja proširena i na dentalnu tehniku, logopediju, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost te fizikalnu terapiju. Zavod za hitnu medicinu će među ostalim provoditi edukacije iz prve pomoći te osiguravati hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama. Nove djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo su zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja i prevencije bolesti, zaštita mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti kao i sudjelovanje u planiranju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i reproduktivnog zdravlja, dok se djelatnost SB Gornja Bistra proširuje na palijativnu zdravstvenu skrb dječje dobi.

Na sjednici je prihvaćen veći broj izvješća o radu za 2018. godinu različitih povremenih radnih tijela Županijske skupštine poput Savjeta mladih, Savjeta za zdravlje, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i drugih.

Također prihvaćeno je i Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2018. godine, a vijećnici su dali suglasnost na prijedloge statuta svih osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Na samom početku sjednice članovi stranke Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti napustili su sjednicu ocijenivši neopravdanim uvođenje točke vezane uz razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na dnevni red žurnim postupkom.

Na Aktualnom satu vijećnike je zanimalo kada kreću radovi na energetskoj obnovi PŠ Rakov Potok, te jesu li se županijske škole uključile u projekt „Školska shema“ i kako će iduće školske godine biti organiziran prijevoz učenika na prostoru Zagrebačke županije. Također, interesirao ih je plan rekonstrukcije županijskih cesta 3041 i 2221 te planira li se postavljanje uspornika i dodatne signalizacije kod autobusnog stajališta u Blaškovcu. Vijećnici su postavljali pitanja vezano za VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom te provedbu projekta Newlight. Iz područja zdravstva i socijalne skrbi zanimao ih je završetak dogradnje SB Naftalan, aktualni natječaji za braniteljske i socijalno-humanitarne udruge, poticajne mjere za ostanak liječnika, nabava novih vozila u svrhu potpore programu „Zaželi“ te obiteljski centri. Ostala pitanja odnosila su se na status EU projekata koji su u tijeku, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem te prevenciju afričke svinjske kuge na području županije.

www.sjever.hr

Input your search keywords and press Enter.