Prijavljen projekt „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“. Očekuje se potpora u iznosu od 30 milijuna kuna

Prijavljen projekt „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“. Očekuje se potpora u iznosu od 30 milijuna kuna

Projektom „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“ će se rekonstruirati, dograditi i opremiti zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac, a planirana je i suradnja Centra sa gospodarskim sektorom i visokoškolskim ustanovama sukladno potrebama na tržištu rada.

Input your search keywords and press Enter.